מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  שווי שימוש לרכב צמוד, מחשבים מחדש

  9/12/2017
  הגדל

  שווי שימוש לרכב צמוד, משולם ע"י כל העובדים שמקבלים רכב ממקום עבודתם. משנת 2010 השתנתה שיטת החישוב לערך ההטבה הגלומה בקבלת רכב ממקום העבודה. השיטה הליניארית קובעת, כי מחיר ההטבה התבסס על מחיר רכב חדש, באופן ששווי ההטבה יהיה 2.48% ממחיר הרכב ביום רכישתו. שווי ההטבה, מחושב כהכנסה חייבת במס והיא נזקפת בשכר העובדים. שינוי השיטה ב- 2010, הביא לתוספת הכנסות שנתיות לאוצר ממסים, בסך של מעל ל- 5 מיליארד ₪ בשנה.

  ביוזמת ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) שמקדם את שינוי החוק, התכנסה ועדת הכספים ביום 6 בספטמבר, לדון בנושא תוך התמקדות בגביית מיסים עודפת ולא צודקת, בכל הקשות למס על רכב צמוד.

  יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני החליט בסיום הדיון, להקים צוות מטעם הועדה לבחון מחדש את הנושא. ברור לכל כי קיימת בעיה בעיקר כאשר מדובר בעובדים שהרכב משמש להם בסיס לייצור ההכנסה שלהם. בעיה נוספת היא שהבסיס לחישוב המס מתבסס על מחיר מכונית חדשה ועם השנים תעריף שווי השימוש עולה בגלל ההצמדה למדד בו בזמן שערך המכונית מופחת בכל שנה.

  גפני דרש מנציגי רשות המיסים לעשות חשבון מחדש ולהכין הצעה מתוקנת ומידתית כזו שתיתן את הדעת גם ציבור עובדים רחב ("צאורון כחול"), שהרכב משמש עבורם, אמצעי לייצור הכנסה והם נאלצים לשלם עליו אלפי שקלים בכל חודש ללא צדק.

  הצעת החוק המתגבשת מתבססת על טענת הצרכנים מחזיקי רכב צמוד הדורשים לתשלום מס אמת.

  הצעות:

  1.     עובד או מעסיק, שיצהירו כי עיקר השימוש  ברכב הוא לצרכי עבודתם או עיסוקם, יוכלו לדווח על כך, והוצאותיהם יוכרו בהתאם לדיווח על הוצאות לצורך העבודה.

  2.     עובד שידווח, ישלם שווי שימוש בגין הנסיעות הפרטיות.

  3.     מעסיק שעיקר השימוש ברכב לצורך העבודה יוכל לנכות 2/3 מהוצאות החזקת הרכב.

  4.     עובד שעיקר השימוש ברכב לצרכי עבודתו, ישלם שווי שימוש בסך של 1.67% ממחירון הרכב (לעומת 2.48% כיום).

  5.     מחיר הרכב- הבסיס לחישוב יהיה מחיר המחירון של רכב חדש. אם זאת בכל שנה יופחתו ממחיר הרכב 10% לצורך החישוב העתידי.

  ועדת הכספים אמורה להתכנס ולדון בנושא בחודש הקרוב.

   

   

  עבור לתוכן העמוד