מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  מהפיכת לימודי הנהיגה יוצאת לדרך

  19/07/2018
  הגדל

  יוצאים לדרך- הרפורמה במבחני הנהיגה המעשיים (טסטים) נכנסת לתקופת ההרצה של הרפורמה במערך מבחני הנהיגה המעשיים, החל מ- 15 ביולי. במסגרתה יבוצעו המבחנים במתכונת חדשה, באמצעות זכיינים פרטיים. הרפורמה כוללת קיצור משמעותי של זמני ההמתנה ל"טסטים", שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שישפרו לאין ערוך את השירות לציבור הנבחנים ושקיפות מלאה של מבחני הנהיגה.

  השיטה- על פי המתכונת החדשה, מורה הנהיגה יגיש בקשה לזימון מועד בחינה לכל תלמיד שהשלים את מכסת שיעורי החובה, עבר בהצלחה את המבחן הפנימי ועמד בכל הדרישות המחייבות. הבקשה תוגש באמצעות בית הספר ללימוד נהיגה, והתלמיד והמורה יקבלו את מועד הבחינה, באמצעות מסרון (SMS) לטלפונים הניידים שברשותם, בתוך 24 שעות ממועד הבקשה. בוחן הנהיגה ("הטסטריי) יבחר באופן רנדומלי לפני היציאה למבחן, במטרה למנוע כל אפשרות של הטיית תוצאות על סמך היכרות מוקדמת. מסלול הטסט יקבע באמצעות מערכת ממוחשבת, מתוך רשימה של מסלולים נבחרים. המסלולים השונים כוללים פרמטרים אחידים של בחינה ונועדו לבחון את כשירותו של התלמיד לנהיגה במצבים משתנים

  אופן הבחינה- מהלך הבחינה יצולם ויוקלט, באמצעות מצלמות המותקנות בכלי הרכב להוראת הנהיגה, ומתעדות את המתרחש בתוך הרכב ומחוצה לו. ההקלטות ישמרו במערכת ויסייעו בשמירה ופיקוח על טוהר הבחינות ורמת השירות. במקרה של ערעור, ניתן יהיה לצפות בקלטות כדי לבדוק אם הפסילה היתה מוצדקת

  אמצעים- המערכת החדשה פועלת על סמך מדדים אחידים וקבועים, ומבטלת את הצורך בהתרשמות האישית של בוחן הנהיגה. בתום הבחינה, הבוחן יסמן בטאבלט מיוחד את כל החריגות במבחן הנהיגה, והמערכת תשקלל אותן על פי דרגת חומרתן, ותקבע את התוצאה בהתאם לסיכום הכולל. הנבחן ומורה הנהיגה יקבלו את תוצאת המבחן, "עבראו "נכשל" בהודעה לטלפון הנייד בתוך שעתיים מסיום הבחינה.

  יישום- עד כה הותקנו יותר מ-4,500 מערכות טכנולוגיות ומצלמות בכלי הרכב להוראת נהיגה. מערכות אלה כוללות בין השאר מצלמה קדמית ומצלמה אחורית ומערכת ניווט GPS לקביעת מסלול הטסט. המערכות הטכנולוגיות ממומנות באופן מלא על ידי משרד התחבורה. כמו כן יצויין כי תלמידי הנהיגה לא יישאו בתוספת עלויות בגין השיפורים הרבים שהוכנסו ברפורמה.

  יתרונות- המערכת החדשה מהווה קפיצת מדרגה בתחום מבחני הנהיגה, ומאפשרת בין השאר לנהל את מערך המבחנים המעשיים ולעקוב אחריו, תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה. המערכת מציגה תמונה מלאה של כל היבטי הפעילות בכל הרמות: התלמיד, הבוחן, מורה הנהיגה, הרכב ובית הספר, ומאפשרת לשמור על טוהר הבחינות ועל רמת שירות גבוהה לנבחנים. המערכת החדשה תאפשר אחידות מלאה של הטסטים ברחבי הארץ, ותמנע אפשרות להטיות שונות.

  פיקוח- במסגרת הרפורמה, הוקם מערך פיקוח מקצועי על בוחני הנהיגה, הכולל עשרות מפקחים של משרד התחבורה. המפקחים יבצעו בקרה על פעילות הבוחנים, יסייעו בהגברת השקיפות בעת המבחן, ינטרלו פעילויות חריגות ופסולות בזמן אמת ויביאו להעלאה מתמדת ברמת מבחני הנהיגה

  ביצוע טסטים- אתרי היציאה החדשים לטסטים יפתחו בהדרגה החל מיום 15/7/18 , באמצעות החברות המפעילות את מערך מבחני הנהיגה. עד לסוף השבוע הבא, יפתחו עשרות אתרי יציאה לטסטים בכל רחבי הארץ

  זמן המתנה- השיטה החדשה תביא, קיצור זמן ההמתנה לטסטים יתבצע באופן מדורג, עד ליישומה המלא של הרפורמה ב-15 בספטמבר 2018. במהלך החודש הראשון (שיסתיים ב-15 באוגוסט), יקוצר זמן ההמתנה למבחן הנהיגה המעשי (טסט) ל-30 יום בלבד, לעומת מספר חודשים כיום. מ-15 באוגוסט יחול קיצור נוסף בזמן ההמתנה לטסט, והוא יעמוד על 14 יום לכל היותר. החל מ-15 בספטמבר יעמוד זמן ההמתנה למבחן המעשי הראשון על 2-5 ימים בלבד, וכן 7-14 ימים בלבד עבור מבחן חוזר.

  עבור לתוכן העמוד