מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  מגפת הקורונה והשפעתה על תאונות דרכים

  8/01/2021
  הגדל

  חטיבת המחקר של הרלב"ד חקרה כיצד השפיעו שני הסגרים על תאונות הדרכים בישראל, באיזה מגזר נרשמה עליה במספר ההרוגים בזמן הסגרים ואיך השתנו הגורמים לתאונות בתקופת הסגר.

  הסגר הראשון היה בין התאריכים:   15.3-29.4 והסגר השני היה בין התאריכים: 18.9-18.10

  לצורך עריכת השוואה רב שנתית בשיעור תאונות הדרכים, נלקחה בחשבון כמות הנסועה (בק"מ) בהתבסס על כמות צריכת הדלק במדגם כלי הרכב.

  הממצאים:

  • מספר הרוגים בזמן סגר הראשון, היה גבוה בהשוואה לתקופה המקבילה ב 5- השנים הקודמות, זאת ביחס ההרוגים לקילומטר נסועה שעמד בזמן הסגר הראשון על3 הרוגים למיליארד ק"מ נסועה, כאשר הממוצע לתקופה המקבילה בין השנים 2015-2019 עמד על 5.2 הרוגים.
  • בסגר הראשון, חלה ירידה של 52% בצריכת הבנזין וירידה של 35% בצריכת הסולר. מנגד ירידה של  20% במספר ההרוגים ו 55% במספר הפצועים קשה.
  • בסגר השני, חלה ירידה של 18% בצריכת הבנזין ו 8%- בצריכת הסולר, אולם חלה עליה של 4% במספר ההרוגים. בזמן זה וירידה של 4% במספר הפצועים קשה בתקופה זו .
  • בסגר הראשון נרשמה ירידה קלה בלבד במספר התאונות החמורות בהן היו פצועים קשה והרוגים. חלה גם ירידה משמעותית במספר התאונות הקלות. בסגר השני לא חל שינוי במספר התאונות החמורות וירידה קלה בלבד בתאונות הקלות.
  • חודש אוגוסט היה הקטלני ביותר בעשור האחרון, על אף שלא הונהגו בו הגבלות משמעותיות על משק העבודה והמסחר.
  • 43% מההרוגים בתקופת הסגר הראשון ו 34%- מההרוגים בסגר השני הם מהחברה הערבית. בסגר הראשון חלה עליה של 18% בהיפגעות האוכלוסייה הערבית בתאונות דרכים ובסגר השני חלה עליה של 7% בהיפגעות במגזר הערבי.
  • בתקופת הסגר השני שליש מהתאונות הקטלניות היו במרחב העירוני ושליש אחד בתחום הבינעירוני לעומת התקופה המקבילה ב 5- השנים האחרונות בהן רק שליש מהתאונות הקטלניות היו במרחב העירוני לעומת שני שליש בתחום הבינעירוני.
  • סוגי התאונות – בסגר ראשון חלה עליה של כ 10%- בתאונות העצמיות לעומת ירידה של 10% בפגיעת כלי רכב בהולך רגל. מגמה זו המשיכה גם בסגר השני אם כי באופן פחות בולט.
  • גיל הנפגעים בסגרים- בסגר הראשון חלה ירידה בהיפגעות של כ 6%- בהיפגעות של בני 45 ומעלה, בהשוואה ל 5- השנים האחרונות, לעומת עליה דומה של נפגעים בגילי 15-24 . בסגר השני חלה ירידה של כ 7%- בהיפגעות בני +65 לעומת עליה של כ 5%- בקרב בני 22-44. בני ה     +65-  סיימו את השנה עם עליה בהיפגעות כפי שניתן לראות בחלק הראשון של סיכום הנתונים.
  • היפגעות לפי סוג משתמש דרך. בסגר הראשון חלה ירידה של 12% בהיפגעות הולכי רגל ועליה בנפגעים על אופנועים, בסגר השני חלה ירידה של 5% בלבד בהיפגעות הולכי רגל לצד עליה של 8% בהיפגעות רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים .
  • סיכום: ניתן לראות כי בשנה מיוחדת זו, נתוני תאונות הדרכים אכן הושפעו מהמגבלות שהוטלו במדינה עקב הקורונה על היקף תאונות הדרכים . היקף זה ירד אך ניתוח מדוקדק של תקופות הסגרים מצביע על כך כי היקף התאונות החמורות, בדגש על תאונות קטלניות אך לא ירד באותו יחס לירידה בצריכת הדלק וכמות הנסועה.

   

  עבור לתוכן העמוד