מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  רפורמת קציני הבטיחות לשולחן עגול

  17/06/2013
  הגדל

  ועדת הכלכלה קבעה לדחות את אישור הרפורמה לקציני בטיחות,  עד לקיום דיונים מצומצמים בין הגורמים, לצורך ליבון סוגיות שונות. על משרד התחבורה להגביר את אמצעי האכיפה.

   

  וועדת הכלכלה בראשותו של פרופ' אבישי ברוורמן, דנה, ביום ג' שעבר, בעדכון חלק י' בתקנות התעבורה ובחיזוק מעמדו של קצין הבטיחות ובהגברת הבטיחות במפעלים. הועדה שמעה את הגורמים השונים והמלצותיהם. לבסוף קבע היו"ר ברוורמן כי לא יתכן לשנות תקנות כל עוד אין פיקוח. שלושה מפקחים בלבד על 2800 קציני בטיחות. עוד נקבע לבצע חשיבה מחדש עם מספר גורמים על מנת לגבש מחדש את הרפורמה.

   

  את הדיון פתח מנכ"ל משרד התחבורה עוזי יצחקי שאמר כי עוד בשנת 2010 הוגשו המלצות ועדה מיוחדת בכל הקשור למעמדם ותפקידם של קציני הבטיחות. מסקנות והמלצות הוועדה קוראות להרחבת הפקוח על כלי רכב נוספים. בנוסף ממליצה הוועדה להוסיף מטלות חדשות לקצין הבטיחות ולהטיל אחריות על בעל המפעל. פורום ארגוני התחבורה (ארגון מנהלי תחבורה ופורום נוהגים היי-טק), תמך בשינוי תוך הסתייגות מכך שהתקנות החדשות חייבות להתאים עצמם למגזרים השונים. חייבת להיות הפרדה בין כלי רכב המייצרים הכנסה כמו ענף התובלה וההיסעים בו הנהגים מקצועיים, לבין מגזר רכבי שרות בו קיימים רכבים פרטיים וליסינג. סוגיה נוספת היא ההמלצה לשנות את חובת העסקת קצין בטיחות במפעל והכוונה לשנותה להתקשרות עם קצין בטיחות לקבלת שירותי בטיחות.

   

  נציגי המובילים מתנגדים ותוקפים. יו"ר מועצת המובילים גבי בן הרוש, מתנגד לשינויים המוצעים בטענות לממשלה לדבריו כולם מדברים על בטיחות אך נלחמים בקוטג' ולא בתאונות דרכים. יש מאות קציני בטיחות שנלקחו להם רישיונות. יש חותמות שמסתובבות חופשי. חשבנו שאם נפקח על כל משאית כבדה נפחית תאונות. בפועל נפתחו משרדים למתן שירות והם אינם יעילים. הם אינם בעלי מקצוע המסוגלים להדריך נהגים. אם הם רוצים סמכויות שיקבלו אחריות. אמר בן הרוש. 

  מנכ"ל מועצת המובילים דוד כוכבא ציין כי קצין בטיחות אמור לטפל ברכב ובנהג. אולם אין לו כלים לבדוק את הרכב ולהדריך את הנהג. קצין הבטיחות הוא לא אוטוריטה, ולכן יש להתחיל בהכשרת קציני הבטיחות. כיום הם עוסקים בעבודה פקידותית ואוספים טפסים. מרבית קציני הבטיחות הם חותמות גומי. באם לא תהיה למשרד התחבורה תוספת של מפקחים לא תהיה יעילות לשינוים.

  יו"ר איגוד קציני בטיחות  שמעון סודאי, שהוא הארגון המייצג את קציני הבטיחות טען כי אין לראות בקציני הבטיחות כאשמים בתאונות. קציני הבטיחות בחברות פועלים ביעילות רבה. הבעיה העיקרית היא בענף התובלה. חייבת אחריות על בעל החברה ולהתבצע  אבחנה בין הסקטורים השונים בכל הקשור לתקנות החדשות.

  נציגי המשרדים העצמאים למתן שירותי בטיחות - המעסיקים 450 קציני בטיחות, טענו כי הגורם האנושי הוא העיקרי לתאונות ויחייב לקבל עדיפות. תקנות לא מתאימות לעוסקים בענף. משרד התחבורה לא מקבל על עצמו כל אחריות. קציני הבטיחות לא יכולים להיות זרוע ארוכה כל עוד משרד התחבורה לא יפקח עליהם.

  עקרי ההמלצות בתחנות החדשות :

  סיווג כלי הרכב- כלי הרכב מסווגים בהתאם להגדרתם הכללית בתקנות התעבורה. מוצע לסווג את כלי הרכב באופן מדויק בהתאם לסיווגם האירופאי.

  מוניות- מוצע לחייב מפעל המפעיל מונית הפועלת בקו שירות להעסיק קצין בטיחות החל מהמונית הראשונה.

  אופנועים- מוצע להחיל פיקוח של קצין בטיחות גם על מפעל המפעיל אופנועים.

  משרד הסעות- מוצע לחייב משרד הסעות הנותן שירות להסעת סיור ברכב סיור או משרד הסעות הנותן שירות הסעת סיור ברכב מדברי להעסיק קצין בטיחות רק אם הוא מפעיל 20 כלי רכב או יותר. כיום החובה להעסקת קצין בטיחות, החל מהרכב הראשון.

  רישיון מוביל- מוצע לאפשר לבעל רישיון מוביל להובלה כללית עצמית המפעיל עד עשרה כלי רכב מסחריים לעומת חמש כיום, להתקשר עם קצין בטיחות ללא חובה להעסיקו.

  תוקפו של כתב הסמכה- כיום תוקפו של כתב הסמכה הוא ל-5 שנים. מוצע לקצר את תוקף כתב ההסמכה לשנתיים על מנת להדק את הפיקוח על מילוי התנאים לקבלת כתב הסמכה ולצורך חיוב בעל כתב ההסמכה לעבור השתלמויות מקצועיות לפחות אחת לשנתיים.

  אישור למתן שירותי בטיחות מחוץ למפעל- כיום נותן קצין בטיחות המועסק במפעל שירותי בטיחות במפעל עצמו וקצין בטיחות הנותן שירותי בטיחות בדרך של התקשרות חוזית, עושה זאת מתוך משרד למתן שירותי בטיחות שמקומו מחוץ למפעל, המקבל רישיון מהרשות. הרישיון למשרד למתן שירותי בטיחות אינו מעוגן בדין ומוסדר בנוהל שפרסמה הרשות על מנת לתת מענה לבעלי רישיונות מוביל שאינם חייבים בהעסקת קצין בטיחות.

  בין ההמלצות המרכזיות של הועדה לבחינת מעמדו של קצין הבטיחות היא שאין הצדקה להגביל את חופש העיסוק של משרדים למתן שירותי בטיחות המעסיקים קציני בטיחות ומעניקים את שירותיהם לבעלי רישיונות מוביל בדרך של מתן רישיון. הועדה היגיע למסקנה, כי הדרך הטובה ביותר לקידום בטיחות במפעל ולפיקוח יעיל ואפקטיבי על הנהג והרכב במפעל היא בעבודת קצין הבטיחות מתוך המפעל. מכאן ההמלצה כי ככלל קצין הבטיחות ייתן שירותי בטיחות במפעל. כחריג לכלל יוכל קצין בטיחות הנותן שירותי בטיחות לבעל רישיון מוביל לתת שירותי בטיחות מחוץ למפעל אם הוכיח להנחת דעת הרשות, כי לרשותו תנאים מתאימים גם מחוץ למפעל.

  תפקידי קצין בטיחות (עדכון תקנה 585):

  כיום קיימת בתקנות התעבורה רשימה של תפקידים המוטלת על קצין הבטיחות שעיקרם פיקוח על תקינות הרכב וכשירות הנהג. מוצע, להוסיף לרשימה הקיימת כיום חובות נוספות שמטרתם להדק את הפיקוח של קצין הבטיחות על הנהג והרכב ולדאוג שפעילות המפעל תתקיים בהתאם לתקנות התעבורה ולהלן עיקריהן:

  פיקוח על תוקפן של רישיונות, קיום פגישות אישיות עם נהגי המפעל וקיום הדרכות מקצועיות, ביצוע בדיקות תקינות לכלי רכב בהתאם להנחיות הרשות, תיעוד המלצות קצין הבטיחות לבעל המפעל והחתמתו בקבלתן ודווח לרשות על אי ביצוען.

  דיווח על ליקויים ברכב ופגם בעבודת הנהגים- קצין הבטיחות ידווח לבעל המפעל על ליקויים ברכב המהווים סיכון בטיחותי, על התנהגות בעבודת הנהגים ועל בעיות במצב בריאותם. מוצע לחייב את קצין הבטיחות לדווח בכתב לבעל המפעל על מצב הנהגים ומצב הרכב אחת לשלושה חודשים.

  הודעה על ליקוי במערכות הבטיחות ברכב- מוצע לקבוע כי ברכב שקצין בטיחות מצא וקבע, כי קיים בו ליקוי באחת ממערכות הבטיחות. יודיע בכתב קצין בטיחות לבעל המפעל ויצרף להודעתו המלצה על הדרך המתאימה לטיפול בתקלה. אם סבר קצין הבטיחות שהליקוי כאמור מסכן את הבטיחות ימליץ לבעל המפעל לא להשתמש ברכב ויחתים אותו על המלצתו. אם בעל מפעל מסרב לחתום על המלצת קצין הבטיחות יודיע על כך קצין הבטיחות לרשות בכתב.

  אחריות וחובות בעל מפעל- מוצע, להטיל על בעל המפעל חובות נוספות במטרה להבטיח קיומן של המלצות הבטיחות של קצין הבטיחות, ליעל את עבודתו.

  בין ההמלצות לאחריות בעל המפעל:

  לחייב בעל מפעל להביא לידיעת העובדים את דבר מיניו של קצין הבטיחות ותפקידיו.

  לספק לקצין הבטיחות את כל האמצעים הדרושים למילוי תפקידו כיאות.

  לא לאפשר נהיגת נוהג ברכב מפעל שקצין הבטיחות הודיע לו בכתב, כי רישיונו אינו בתוקף או שדרגת רישיונו אינה מתאימה לסוג הרכב המופעל במפעל.

  לעדכן את קצין הבטיחות בדבר נהג חדש ולקבל את חוות דעתו בקשר להתאמתו לנהיגת כלי הרכב במפעל טרם העסקתו במפעל.

  לא לאפשר נהיגה ברכב מפעל שקצין הבטיחות הודיע לו בכתב כי קיים בו ליקוי בטיחות המסכן את הבטיחות שטרם תוקן.

   

   

  עבור לתוכן העמוד