מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  קציני הבטיחות ימשיכו להיות מועסקים בחברות ולא יהיו עובדי קבלן

  8/11/2013
  הגדל

  ועדת הכלכלה בכנסת, דחתה פה אחד את הצעת משרד התחבורה, לשנות את תקנה 580 בחלק י' בתקנות התעבורה העוסקת באופן העסקת קצין הבטיחות.

   

  הדיון בנושא רפורמת קציני בטיחות בתעבורה נערך ביום ב' 4/11/13. עד עתה נכתב בתקנה 508 כי מפעל יעסיק את קצין הבטיחות. הצעת משרד התחבורה היתה לשנות  את הנוסח, ל"התקשרות עם קצין בטיחות" כלומר, לא בדרך של העסקה כעובד חברה אלה כעצמאי או עובד מטעם משרד למתן שירותי בטיחות . לא די בכך, בכוונת הרשות היה לבטל גם את סעיף ה' בתקנה, בו נכתב כי מוביל משא (מעל 10 טון) שמפעיל לא יותר מ- 10 משאיות פטור מחובת העסקת קצין בטיחות והוא יכול להתקשר ישירות עם משרד או עם קצין בטיחות עצמאי. ביטול הסעיף  היה מאפשר בעתיד למשרדים לתת שירותי בטיחות לכלל המגזרים ולא רק למשאיות. כאמור, ועדת הכלכלה לא קיבלה את רצון משרד התחבורה, המשרדים העצמאיים ואיגוד לשכת המסחר המייצג אותם, ודחתה פה אחד את בקשתם לשינוי התקנות.

   

  המשמעות לשינוי עם היה מאושר, שכל המפעלים במחוייבים בהעסקת קציני בטיחות, היו רשאים להתקשר עם משרדי קציני בטיחות בהתקשות חוזית. לאור זאת, היה חשש שקציני בטיחות רבים המועסקים כשכירים יפוטרו, יהפכו לעובדי קבלן ותנאי העסקתם יפגעו. חברי ועדת הכלכלה, דחו את דרישתם של משרד התחבורה ולשכת המסחר, הואיל והשתכנעו שאין כל תועלת בטיחותית בשינוי. תקנת קציני הבטיחות (חלק י': הסדרי בטיחות במפעלים), מיושמת מאז שנות השישים. בשנת 2002 נפתחו משרדים למתן שירותי בטיחות במסגרת חוק שרותי הובלה. עד כה לא הוכחה יעילותם מתן שרותי בטיחות, להיפך לטענת מנהל תחום קציני הבטיחות המשרדים פועלים בעיקר ממניעים כלכליים. בדו"ח שפורסם לאחרונה מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נמצא כי קציני בטיחות הפועלים במשרדי הובלה על פי חוק שרותי הובלה, מהווים רק כ- 40 אחוזים מכלל קציני הבטיחות המועסקים בחברות תובלה. אולם כאשר מדובר בתאונות קטלניות מעורבותם נאמדת בכ- 71 אחוזים מכלל התאונות.

   

  נתונים אילו רק חזקו את טענותיהם של ארגוני התחבורה (ארגון מנהלי תחבורה, פורום נוהגים היי-טק ואיגוד קציני בטיחות), המייצגים את קציני הבטיחות השכירים במשק. השכירים, פועלים בחברות לאורך השנים באופן יעיל יותר ומנהלים את בטיחות כלי הרכב ומטפלים רבות בגורם האנושי ומונעים תאונות.

   

  חברי הועדה ח"כ דוד צור וח"כ חנא סוייד התנגדו לשינוי בטענה שאין תועלת בטיחותית במהלך שמצדיקה שיניים. מודל המשרדים הוכח עד כה כבעייתי ושנוי במחלוקת. התרשמותם שמתן שירותי הבטיחות  אינו יעיל לבטיחות. משום כך לא ראו לנכון שלא לפגוע בשכירים רבים במשק ולשנות חוקים, במטרה לקדם את הבטיחות.

  יו"ר הועדה ח"כ אבישי ברוורמן טען, כי יפנה לאוצר בכדי להקצות תקציב להוספת מפקחים לגף קציני בטיחות לצורך פיקוח על יישום תקנות התעבורה. לא יתכן שיפעלו רק שלושה מפקחים על כ- 2800 קציני בטיחות. יש לבקר ולפקח על הפעילות.

  שינויים נוספים שיכנסו לתקנות 

   

  הגדרת נהגים מקצועיים- בתקנה 585 העוסקת בתפקידי קצין הבטיחות. בסעיף 11 החדש, יוגדר כי על קצין הבטיחות לקים פגישה אישית עם אדם שעיקר עיסוקו נהיגה ("נהג מקצועי"). השינוי מגדיר לראשונה את נהגי המשא והאוטובוסים כמקצועיים. שינוי ההגדרה, יבחין אחת ולתמיד, בין מטלות נדרשות מנהגים מקצועיים לעומת נוהגים ונהגי רכב צמוד וליסינג.

  חידוש תעודה- תעודת קצין בטיחות תתחדש בכל שלוש שנים ולא בכל שנתיים כפי שרצו ברשות.

  השתלמויות מקצועיות - על משרד התחבורה יהיה לקיים השתלמויות מקצועיות להכשרת קציני בטיחות בתעבורה. אילו יהיו תנאי לחידוש תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות.

  עבור לתוכן העמוד