מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  כמה נסענו ב- 2012?

  14/11/2013
  הגדל

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמת לראשונה נתונים שחושבו על סמך עיבוד של קבצים מנהליים המתקבלים בלמ"ס ממשרד התחבורה. בעבר חושבו נתוני הנסועה עפ"י סקר נסועה מדגמי שנערך במכוני רישוי בהסתמך על דיווחי נהגים בעת מבחן הרישוי השנתי. השינוי בשיטת החישוב התאפשר בעקבות רישום נתון מד המרחק במהלך מבחן הרישוי השנתי החל בשנת 2010.

   

  בשנת 2012 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים בכ-50 מיליארד ק"מ, ירידה של כ-1.7%, בהשוואה לשנת 2011. ירידה זו הנה תוצאה של: ירידה של 5.6% בנסועה השנתית הממוצעת לכלי רכב יחד עם עלייה של 4.1% במַצָּבָה של כלי הרכב לעומת שנה קודמת.

   

  בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000, נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול, קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בשנת 2012 נרשמה ירידה קלה בסך הנסועה השנתית.

   

  הנסועה השנתית גדלה ב-36% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-51%, יחסית לשנת 2000. שטח הכבישים גדל ב-32%, ואורך הכבישים גדל ב-14%.  
  כלי רכב חדשים נוסעים יותר - מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדשים יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלהם גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר. כלי רכב פרטיים בקבוצת גיל 2-0 נסעו בשנת 2012, 23.0 אלף ק"מ בממוצע, לעומת 16.8 אלף ק"מ בלבד בקבוצת גיל 6-3. הנסועה השנתית הממוצעת הולכת ופוחתת עד ל-2.1 אלף ק"מ בלבד לכלי רכב פרטיים בני למעלה מ-30 שנה.

   

  כלי רכב פרטיים בבעלות חברת החכרה (ליסינג) נוסעים יותר -  מהנתונים עולה כי לכלי רכב פרטיים מחברת החכרה נסועה שנתית ממוצעת גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי מחברת החכרה בשנת 2012 היא 31.4 אלף ק"מ, לעומת 30.1 אלף ק"מ לרכב פרטי בהשכרה או תיור, 27.8 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה ורק -14.3 אלף ק"מ בלבד לרכב פרטי בבעלות פרטית.

   

  כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר -  בשנת 2012, כ-80 אלף כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נסעו בממוצע כ-24 אלף ק"מ בשנה כל אחד, לעומת כ- 16 אלף ק"מ שנסע בממוצע רכב פרטי הממונע בבנזין.

   

  משאיות בעלות משקל כולל גדול נוסעות יותר - ככל שמשקלה הכולל של המשאית גבוה יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלה גבוהה יותר. בשנת 2012, הנסועה השנתית הממוצעת של משאית סולר שמשקלה 25 טון ומעלה, הייתה כ-57 אלף ק"מ, יותר מפי שניים מהנסועה הממוצעת של משאית סולר שמשקלה עד 4 טון - 25 אלף ק"מ בלבד.

   

  אופנועים בעלי נפח מנוע גדול נוסעים יותר -  מהנתונים עולה כי ככל שנפח המנוע של האופנוע גדול יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של אופנוע בעל נפח מנוע 401 סמ"ק ומעלה הסתכמה בשנת 2012 ב-7.8 אלף ק"מ, לעומת 6.2 אלף ק"מ בלבד לאופנוע בעל נפח מנוע של עד 125 סמ"ק. יצוין כי אופנוע בעל נפח מנוע של עד 50 סמ"ק נסע 3.6 אלף ק"מ בממוצע בלבד.

   


   

  עבור לתוכן העמוד