מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  חוק הדלקנים האוטומטיים- מחודש דצמבר 2017

  8/07/2015
  הגדל

  וועדת הכלכלה של הכנסת דנה ביום ב' 6/7/15 בבקשת משרד האנרגיה, לקדם את מהלך יישום הדלקנים האוטומטיים בכלי הרכב, כך שיתאימו לכל חברות דלק, בכלל התחנות בישראל.

  במטרה לייצור תחרות בין חברות הדלק, הוחלט בשנת 2011 ביוזמת ח"כ שי חרמש, על מעבר לדלקן אוטומטי- אוניברסלי. הרעיון, שבכל כלי רכב שבו הותקנה מערכת תדלוק אוטומטית, יוכל לתדלק בכל תחנת דלק בישראל.  נקבעה תקופת מעבר שתימשך 3 שנים ליישום התקנות. במסגרת הרפורמה החדשה לתחרות בענף התדלוק, הוגדרו לוחות זמנים ליישום שקבעו  כי עד 1/12/2015 בכל תחנת דלק בישראל תותקן לפחות פיית תדלוק אחת. עד תאריך: 1/6/16 בכל תחנה 3 פיות תדלוק אוטומטיות, עד תאריך: 1/12/17 יותקנו פיות אוטומטיות בכל המשאבות המצויות בתחנות הדלק בישראל.

  משרד האנרגיה, פרסם מפרט להתקנים בתאריך: 1/12/14. חברת "אורפק" שמתקינה כיום דלקנים לחברות דלק וסונול, עמדה לאחרונה בדרישות התקן ובכך הפכה למורשית בהתקנת דלקנים אוטומטיים אוניברסליים. בשתי תחנות דלק : דלק כפר ירוק וסונול רמת אביב, פועלות כיום משאבות תדלוק אוטומטיות.

  משרד האנרגיה רצה להכניס ספק נוסף לקצר לוחות זמנים- מתוך רצון לזרז את המהלך, ולקצר את לוחות הזמנים, הגיש משרד האנרגיה והתשתיות, בקשה לוועדת הכלכלה לשינוי תקנה 10 לחוק משק הדלק (קידום תחרות). במסגרתה נתבקשה הוועדה לדחות את מועד התקנת פיית התדלוק בתחנות הדלק. לצורך היערכות של מתקין נוסף  להתקן האוטומטי חברת "רוזמן הנדסה". הבקשה אושרה, ולכן מועד ההתקנה של פיית תדלוק אחת, בתחנות נדחה ל- 1/4/2016.

  חובת התקנה לרכב חדש- דרישה נוספת  של משרד האנרגיה הייתה, לחייב כל רכב חדש, שעולה לכביש מתאריך: 1/4/16 להתקין התקן תדלוק אוטומטי. המשמעות הייתה, שעל כל ציי הרכב להתחיל בהיערכות שכוללת חתימת הסכמים עם כל חברות הדלק, רכישת התקני תדלוק, ובעיות שרות בתדלוק תוך אובדן זמן לצורך תדלוק בתחנות עם פיית תדלוק אחת.

  עמדות פורום ארגוני התחבורה שכולל את ארגון מנהלי תחבורה, אגוד קציני בטיחות ופורום נוהגים היי-טק) נתקבלו  והדרישה להתקנה מחודש אפריל הבא, נדחתה פה אחד על ידי ועדת הכלכלה.

  עמדות ארגוני התחבורה שהתנגדו דרישה לחייב התקנת דלקן אוטומטי לכל רכב חדש שיימסר מ- 1 באפריל 2016.

  בפועל, החוק שמטרתו המוצהרת היא צרכנית, יפגע בצרכנים -ציי הרכב , וישלול מהם את זכות הבחירה באיזה התקן תדלוק להשתמש. הדרישה תפגע ברמת השירות שמקבלים הציים כיום.

  המחוקק מצא לנכון לקבוע "תקופת מעבר" (3 שנים) הן בהתקנת התשתית בתחנה והן בהתקנים הנדרשים בכלי הרכב שבשימוש ציי הרכב.  כל זאת מתוך הבנה כי החדרת התשתיות וההתקנים בכאלף תחנות דלק ובמאות אלפי רכבים בישראל, מצריכים הבשלה והתנסות הדרגתית של המערכות הטכנולוגיות החדשות , בכמויות הדרגתיות של רכבים ולאפשר למקבלי החלטות בקרב מנהלי ציי הרכב להתרשם ולקבוע בהתאם את נקודת הזמן המתאימה להתקנה, במהלך תקופת המעבר. כבכל מהלך משמעותי ונרחב מעין זה, נדרשת תקופת מעבר, להטמעת המערכות החדשות באופן יעיל. בציי הרכב קיים הצורך בבשלות של המערכת בטרם חדירתה המאסיבית לשוק וזאת בין היתר מן הטעמים הבאים:

  נוחות בתדלוק- כיום משתמשי ציי הרכב יכולים לתדלק בכל אחת מפיות התדלוק המצויות בתחנת הדלק. התקנות החדשות מגבילות את אותם עשרות אלפי הרכבים החדשים שעולים לכביש בכל שנה, ויקבלו בשלב א' שירות תדלוק בפיה אחת בלבד. רק בהמשך תקופת המעבר, יקבלו שרות בשלוש פיות תדלוק.

  חבלי לידה- מדובר בתקופת הרצה ראשונית של מערכת התדלוק החדשה בישראל, שאמורה לתקשר בין נתוני חברות הדלק והרכבים. מניסיוננו רב השנים, צפויים כשלים, תקלות וקשיים תפעוליים של המערכות. אי לכך אין כל טעם להאיץ בחופזה את חובת ההתקנה, בכמות גדולה של כלי הרכב שיקבלו שירותים  ממערכת התדלוק החדשה.

  בטיחות- מערכת התדלוק אוניברסאלית מייצרת תהליכים נלווים שלא פעלו קודם לכן בשוק, מדובר בהתקנת התקן נוסף ברכב שלא ע"י מוסך היצרן אלא ע"י מתקין מקומי. גורם שיכול לגרום לבעיות. תהליכים אלו טרם נוסו ולא נבחנה עד הסוף משמעותם כלפי ציי הרכב.

  אישורי יצרני הרכב- על פי התקן יש צורך באישור יצרני ויבואני רכב להתקנת המערכות, הואיל ומדובר במערכת נוספת שמתערבת המערכות הרכב הקיימות והמקוריות. על ציי הרכב לקבל את אישור לכך מכל יצרני/ יבואני הרכב, איתם הם מקושרים. 

  התקנה ותפעול- עדין לא ידוע מי המתקינים,  איך מתקינים, כיצד מבוצע שיוך ומי אחראי לשירותי תחזוקת  ההתקנים ברכבים. חברות ציי רכב לא קבלו עד כה כל מידע בנושא. מבדיקה שלנו, מהמתקינים נדרשו עמידה בתנאי תקן, לא נדרש מהם פתרונות תפעוליים כגון: שירותי סליקה, בקרת גניבות, מתן אחריות ללקוחות ועמידה בדרישות יצרני הרכב.

  התקשרות עם חברות דלק- במסגרת ההסדר על ציי הרכב לחתום הסכמי התקשרות חדשים עם כל חברות הדלק שבהסדר ההתקן האוטומטי, מהלך שכרוך בזמן להיערכות.

  עלויות התקנה- הואיל וההתקן תואם לכל הספקים, לא ברור עדין מי הנושא בעלותו. מדובר בעלות של מאות ₪ לכל התקן. כיום נושאת בעלותו חברת הדלק במסגרת השרות ללקוח.

  אחריות- טרם נקבע מנגנון ברור של אחריות לנזק כספי באם בוצע תדלוק עקב גניבה וכדומה, בציים גדולים מדובר בכמויות גדולות של דלק. חברת הדלק אינה הספקית של ההתקן, לא ברור באם המתקין יישא באחריות. יתכנו מצבים בהם ציי הרכב יעמדו בפני  חשיפה כספית עקב המתואר, דבר שיגרום להפסדים ניכרים.

  גניבת דלקים- חשש לשימוש לרעה מחוסר שליטה ובקרה על תדלוקים חריגים, כיום במידה ויש ניצול לרעה של ההתקן עקב גניבה, האחריות כלפי צי הרכב חלה על ספקית הדלק מולה יש לצי הרכב הסכם. אם יפורקו התקנים אוניברסליים ללא "השמדה עצמית", ויעשה בהם שימוש לרעה לא יהיה לצי הרכב גורם אחראי ממנו הן יוכלו לתבוע את האובדן.

  תדלוקים חריגים- כיום חברת הדלק, מעדכנות את ציי הרכב בשעת אמת, על תדלוקים חורגים המעידים על גניבה או חריגה בכמות המותרת. החברה יודעת כמה ליטרים כל רכב מסוגל להכיל בהתאם לצריכה הממוצעת לרכב. במקרה שכזה, מנהל צי הרכב מעודכן לאלתר וההתקן הספציפי נחסם. במצב בו חברה חתומה מול מספר חברות שונות לא יתאפשר המעקב כי לא יודעים מה סך הפעילות הרגילה של הרכב וצי הרכב חשוף להפסדים כספיים משמעותיים.

  סיכום: נבהיר כי אין לנו כל התנגדות למהלך, שבא במטרה לייצור תחרות בענף הדלק. עם זאת אנו מסתייגים מכך שחובה עלינו במהלך "תקופת המעבר" לבצע התקנות דלקנים אוטומטיים ,בכלי רכב חדשים שיעלו לכביש מתאריך: 1/4/16 ואיילך. בהתאם לנדרש בתקנה 10 סעיף משנה  ג', האוסר על מכירת התקן תדלוק המשויך לחברת דלק.  לאור כל זאת נבקשכם להשיב את זכות הבחירה לידי הצרכן העסקי, ולאפשר לו לקבוע באיזו נקודת זמן בתקופת המעבר יהיה עליו להתקין את ההתקן התדלוק האוטומטי כפי שנקבע בתקנות המקור משנת 2011.

   

   

  עבור לתוכן העמוד