עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

בוטל ההיתר לשימוש בצילום רישיון רכב ותעודת ביטוח ברכבי תאגיד

29/06/2013
הגדל

חוסר תיאום במשרד התחבורה גרם לכך, שבוצע שינו בתקנה 9 א', מבלי ליידע את כל הגורמים במשרד ובוטל הסעיף המתיר לרשות לקבוע כי רכבי תאגיד יוכלו לנוע עם תצלומי רישיונות רכב ותעודות נלוות כאשר קצין הבטיחות של התאגיד חתום עליהם.

רקע: בעקבות חשדות בגין זיוף של רישיונות רכב למשאיות, הורה מנכ"ל משרד התחבורה עוזי יצחקי בתחילת חודש מרץ השנה, שלא יתבצע יותר שימוש בתצלומי רישיונות רכב נאמנים למקור בחותמת של קצין בטיחות.

בעקבות הוראה  זו, הנחה (1/5/13) אגף התנועה במשטרת ישראל את השוטרים, לפקח על שהשימוש ברישיונות מקוריים ברכבי תאגידים.

בעקבות ההנחיה התמוהה, פנינו בעבר לגורמים במשרד התחבורה, בבקשה לבטל את רוע הגזירה ולהחיל אותה על מקור הבעיה, ענף המשאיות. מנהל תחום קציני בבטיחות ג'קי לוי הבהיר בזמנו, כי אמנם יצא הנחייה מצד המנכ"ל אך זו לא תיכנס לתוקף. ג'קי גם הכריז בכנס קציני בטיחות כי התקנה לא תשתנה.

כעת עם השינוי, פועלים נמרצות במשרד התחבורה לבטל את הגזירה שתיקנס לתוקף בתאריך: 1/7/2013.אנו מצדנו נוציא פניה לשר התחבורה ומנכ"ל משרדו בבקשה לבטל את שינוי התקנה.

מה קובעת התקנה?

תקנה 9 א' מתייחסת לחובת החזקת תעודות, קובעת כי לא ינהג אדם רכב, אלא אם נמצאים איתו רישיון הרכב, רישיון הנהיגה תעודת ביטוח או כל תעודה או רשימת תנאים שנתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב האמור.

רשות הרישוי רשאית לפתור נוהג רכב שבבעלות תאגיד המעסיק קצין בטיחות לפי חלק י' לתקנות אלה מן החובה להחזיק רישיון רכב או תעודת ביטוח בשעת נהיגה בתנאים הבאים:

1.      נוהג הרכב מחזיק צלום מרישיון הרכב וכל תעודה המתייחסת לרכב. כאשר הם בתוקף וחתומים בידי קצין הבטיחות ובחותמתו שצוין בה מס' כתב ההסמכה שלו.

2.      הנוהג יציג לפי דרישת שוטר את רישיון הרכב ותעודת הביטוח המקוריים בתוך זמן שייקבע. 

עבור לתוכן העמוד