עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

טסט רלי

יעדים ומטרות


טיפוח והעשרה של מנהלי התחבורה ומיצובם כאנשי מקצוע בארגונם.
עיצוב תרבות צרכנות אוטומטיבית מתקדמת ויכולות מושכלות ברכישת כלי רכב
שינוי דפוסי החשיבה של הצרכן בנושא הרכב בישראל.
שדרוג מעמדו של מנהל התחבורה בהחלטות כלכליות בהצטיידות בענף הרכב.
שיפור המודעות לתקינות הרכב כמרכיב קריטי בבטיחות הנסיעה בישראל.
הגברת המודעות לניהול התחבורה ככלי לשיפור הבטיחות ואיכות החיים והסביבה.


יעדים ארוכי טווח


טיפוח והעשרה של מנהלי התחבורה.
מיצובם של מנהלי התחבורה כאנשי מטה מקצועיים בארגונם.
הגברת המודעות לתרומת איכות ניהול צי הרכב לחוסן הארגוני.
עיצוב תרבות צרכנות אוטומטיבית מתקדמת בישראל.
ייעוץ והשפעה על דרג מקבלי ההחלטות בתחום הרכב והתחבורה.
שינוי המודעות בארץ לתקינות כלי הרכב כמרכיב קריטי בבטיחות הנסיעה ועוברי הדרך.
קביעת נורמות וסטנדרטים לאיכות תחזוקת הרכב והתיקונים המתבצעים בו כחלק ממרכיב שמירת איכות הסביבה בישראל.

יעדים קצרי טווח


קליטת חברים איכותיים ומקצועיים לארגון .
הרחבת הידע המקצועי של מנהל התחבורה באמצעות ימי עיון ,סיורים מקצועיים והשכלה פורמאלית .
חיזוק ובנייה של מערכת קשרים מקצועית ושוטפת עם יבואני הרכב, ארגוני המוסכים ואיגוד השמאים וספקים בענף הרכב.
בניית ערכת כלי עבודה ומאגר מידע אינטרנטי עבור מנהל התחבורה.
שילוב מנהלי התחבורה בקורסי ניהול מתקדמים בנושאים שונים.

עבור לתוכן העמוד