מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  שווי שימוש לרכב צמוד מצפים לשינוי

  10/07/2018
  הגדל

  ועדת הכספים קיימה ב- 27/6/18 דיון המשך לעניין שיטת חישוב שווי השימוש לרכבים המשמשים לצרכי עבודה. במהלך הדיון עלה כי לא קודמו פתרונות מצד רשות המיסים והאוצר לעניין הבעיות הרבות שמעלה שיטת המיסוי בישראל, הגבוה משמעותית ממוצע המיסוי באירופה במדינות ה-oecd ומכלילה אף רכבים המשמשים אך ורק לצרכי עבודה. 

  במסגרת הדיון דרשו חברי הוועדה מרשות המיסים תשובות לעניין שינוי המצב במסגרתו עובדים שכירים ועצמאיים שהרכב הצמוד משמש אותם לצורך ביצוע עבודתם, נתפס כהטבה המחייבת תשלום מס, כך דרשו חברי הכנסת לשנות את שיטת חישוב שווי המס, כך שיילקחו בחשבון מספר נושאים, בניהם: שנת הייצור של הרכב בניגוד למצב היום בו גם לעניין רכבים ישנים שווי המס מחושב כרכבים חדשים, הפרדה בין רכבים שכל שימושם הוא לצרכי עבודה כי אין כלל מדובר בהטבה המצריכה חיוב במס, וכן הורדת מס שווי המיסוי והשוואתו למס הממוצע במדינות ה-oecd העומד על 1.81% לעומת 2.48% בישראל כיום. במסגרת הדיון עלה כי גם הסכמה שהושגה בדיון הקודם לפני חודשים ארוכים לעניין רכבים רק עם מושבים מקדימה, לעניינם אין ספק כי מדובר ברכבי עבודה, לא קודמה. 

  חוות דעת שהוצגה בדיון הצביעה על כך שהחזקת רכב פרטי בישראל בממוצע זולה יותר משווי הזקיפה הזול ביותר. ברשות המיסים ציינו כי למרות חישובים שונים שנעשו לא נמצאה נוסחה שונה עד כה וכי הממוצעים לעניין קיטלוג כלי רכב לצרכים שונים לא צפויים להיות שונים משמעותית מהאחוז הקבוע היום בחוק. על מנת למנוע מריחה של הנושא קבעה הוועדה דיון המשך בשבוע הבא, במסגרתו ידרשו הגורמים המוסמכים לתת מענה לסוגיות השונות. נוכח אי קידום הנושא למרות מספר דיונים שקיימה הוועדה בנושא, קבע יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני דיון לשבוע הבא וציין כי בהעדר דיאלוג מצד רשות המיסים תקדם הוועדה הצעת חוק לשינוי פני הדברים.

  יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, פתח את הדיון: "אנחנו דנים בנושא בפעם השלישית, בעקבות הדיונים הקודמים ובעקבות פניות רבות אלינו בעניין הזה אנחנו חיים בתחושה ששווי השימוש ברכבים הוא מסחטה לכסף, השיטה בעצם נועדה להביא כסף לקופת האוצר ללא הצדקה. יש רכבים ישנים שמשלמים כמו חדשים, יש רכבים שברור לגמרי שהם לצרכי עבודה ולא לשימוש פרטי כמו אצל אינסטלטור וחשמלאי, שמחייבים אותם בחיוב רב. לא התקדמנו עם האוצר בנושא, הם מתעקשים שזה ימשיך להיות באותה צורה. שמתי את זה ב-2 דיונים בשבועיים האלה, או שנגיע להסכמה או שנלך לחקיקה".

  ח"כ עודד פורר שהגיש הצעת חוק בנושא: "יש פה נושא שהמדינה מכניסה את היד לכיס וגובה 2 מיליארד ₪ מאנשים שלא כדין, מדובר בגניבה של 2 מיליארד ₪. שאדם משלם מס על רכב עבודה כאילו הוא רכב פרטי זה לא מס אמת, שמישהו משלם על רכב בן 10 שנים מס כאילו הוא חדש זה כאילו המדינה לוקחת ממנו כסף סתם, יש פה עוול מתמשך, מדינת ישראל התמכרה למיסוי על רכבים. יש 3 נושאים שיש לתקן ועליהם הצעת חוק שהגשנו מדברת: יצירת פחת על רכבים ישנים, לא יכול להיות שעובד שאני נותן לו רכב בן 10 שנים ישלם שווי שימוש יותר מעלות הרכב, דבר שני לא יכול להיות שרכב שמשמש כל כולו לעבודה ישלם עליו כמו על רכב פרטי והשלישי שהממוצע   שקבעו לשווי השימוש גבוה משמעותית לעומת מה שאנחנו מכירים במדינות אחרות".

  ח"כ מוסי רז: "אני חושב שאנחנו צריכים לקבוע עקרונות ברורים משום שהרכב הצמוד בישראל הליסינג, הוא מכת מדינה, אחד מהאויבים של מדינת ישראל. מאות אלפי עובדים מקבלים רכב צמוד מבלי שזה קשור לעבודתם. יש להפריד אם עובד יכול להוכיח למס הכנסה שאין לו נסיעות פרטיות ברכב הזה, אם הוא משמש אותו רק לעבודה, צריך לקבוע מבחנים שבסופו של דבר יביאו אותנו לתשלום מס אמת, אם למישהו יש הטבה הוא צריך לשלם עליה, אם זה רק עבוד העבודה אז הוא לא צריך לשלם".

  רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים: "שווי השימוש הריאלי קפץ בחצי אחוז יותר ממה שצריך לשלם, השני מיליארד מתחלקים בין המגזר העסקי ובין מגזר השכירים. הפתרון הפשוט ביותר הוא טכנולוגי, שמבדיל בין נסיעת עבודה לנסיעה פרטית, פתרון אחר הוא להפחית את שווי השימוש ל-1.8% כמו במדינת המפותחות, אבל ברשות המיסים לא מקבלים את הפתרונות".

  יו"ר ארגוני העצמאים בישראל, רועי כהן: "הפכנו להיות הפרה הנחלבת של מדינת ישראל. לפני עשור הובטח מצד האוצר שיהיה נוהל לעניין בעלי התפקידים,  פה בוועדה ביקשו מרשות המיסים נתונים, ביקשו מתווה ואין כלום. מה זה הזלזול זה?! מרשות המיסים אמרו לי ללכת לבג"ץ, אני פונה אליכם הנבחרים, לא רוצה ללכת לבג"ץ &ndash אדם עם רכב מלא חומרי הדברה יסע עם המשפחה בצהריים ברכב הזה? אדם עם צינורות חשמל? זה מאבק אמת של העם".

  יוסף חדד, יו"ר העמותה לשווי שימוש ברכב: "אני קבלן ויש לי עובדים, לגבי רכב ברלינגו ישן שעולה 6,000 ₪ וההוצאות השנתיות שלו לא מגיעות ל-15 אלף, איך רשות המיסים גובה ממני מס וירטואלי של 30 אלף ₪?! למה יומן רכב שאפשר ללחוץ פרטי וציבורי לפי נסיעה לא מקובל על רשות המיסים?! למה בתחומים אחרים זה מקובל ? אנחנו רוצים להרוויח את הפת לחם שלנו ולהגיד תודה לבורא, זה גזל מה שנעשה לנו".

  ששי שדה, ההסתדרות הלאומית: "אני מייצג אלפי עובדים עם רכבי עבודה, בעיקר צווארון כחול. אין להם ברירה, רבים מהם מוכרחים לקחת רכב ולהיות זמינים לקריאה כי אחרת לא יקבלו אותו לעבודה הזו. גם בנוגע לצווארון הלבן &ndash נאמר להם או שתשאירו את הרכב הפרטי ותיסעו אתו אלפי קילומטרים אז הם מעדיפים לקחת רכב שנזקף עליו לשכר פי 5 למרות שמבחינת מיסוי זה פחות משתלם".

  ח"כ יעקב אשר: "החוסר שוויונות היא שהמדינה קובעת מספר וגם אם המציאות טופחת על פני המספר הזה לא נוגעים בו. מעבר לממוצע אפשר לקבוע גם חריגים וגם ממוצא לבעלי תפקידים מסוימים. יש גם את עניין השבת - אם יש אנשים שנהנים מההטבה רק 6 ימים ולא 7, גם את זה צריך לקחת בחשבון, אין מס סתם".

  רו"ח אוריאל דגן הציג חוות דעת שהכין: "בישראל רכב של עד 3 וחצי טון חייב במס לשכיר לפי זקיפה של 2.48 אחוז, מבחינת עצמאים רק שני שליש מהמע"מ מוכר לעצמאים כאשר מעל 3 וחצי טון כל ההוצאה מוכרת. שכיר לעולם ישלם יותר מס מעצמאי על רכב שניתן לו. השווי למס גבוה מההוצאה הכלכלית - על פי חישוב שעשינו לעלות רכב פרטי בממוצע למשפחה המחזיקה רכב 2,630 ₪ בחודש בעוד שווי הזקיפה הראשונית לרכב הזול ביותר היא 2,700 ₪, זה לא יתואר. זה לא הגיוני כלכלית שלהחזיק רכב עולה פחות מהזקיפה. המחירון בישראל כולל כמעט 100 אחוז מיסי קנייה ועל זה אנחנו גובים 2.48 אחוז, שזה כפל מס למעשה. המסקנה שלנו שלגבי שכירים שווי ההטבה צריך להיות 1.81 % בהתאם לממוצע ב-oecd, לגבי עצמאי אנחנו מציעים להשוות את אחוז המע"מ לאחוז מס הכנסה. לגבי אנשים שעיקר עיסוקם הוא ברכב, אנו מציעים על סמך הצהרות ורשימה סגורה שהאנשים האלה יקבלו פטור מלא ממס הכנסה, כי השימוש שלהם של נסיעה וחזרה לעבודה שולי לחלוטין".

  נטליה מירוניצ'ב, רשות המיסים: "לעניין רכב של בעלי מקצוע, ניסינו ועשינו הרבה חישובים והפתרון היחיד שהגענו אליו זה הפתרון הנוגע לשורת מושבים אחת, זה בבדיקה. לגבי רכבים ישנים, עלויות של כל מכונה וגם של רכב גבוהות בתחילת הדרך בשל ירידת ערך וכו', יש נקודת מינימום בגיל 7-8 ולאחר מכן העלויות עולות שהרכב מתיישן, יש עליו תיקונים והעלויות עולות".

  ח"כ דודי אמסלם: "בוועדת הפנים הצעתי לעשות שווי הטבה לפי דירוג, מרכב שלא יוצא מהעבודה, דרך רכב שמשמש גם לעבודה וגם לצרכים אישיים ועד רכב שכל המשפחה משתמש בו, רשות המיסים אמרו אל תסבך אותנו, ניתן מענה ועד היום לא קרה כלום".

  יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני סיכם את הדיון בדרישה לתשובות ואמר: "הלחץ מהציבור וגם מנבחרי הציבור מאוד גדול, יכול להיות שכמו שרשות המיסים אומרת השינוי לא יהיה גדול אבל אני חושב שהוא כן יהיה, אבל בשורה התחתונה הצדק יראה, להישאר עם זה ולא נרפה מהעניין למרות שאני מרגיש שרשות המיסים לא רוצה לעשות בשום פנים ואופן תיקון אמיתי. נמשיך את הדיון, אני מבקש שיבוא ערן יעקב, שיגיעו אגף תקציבים, הממונה על השכר אני הולך להגיע למסקנות. אני מבקש תשובות: מה נעשה עם החד קבינה, זה הדבר היחיד שהיה מוסכם, מה קרה עם זה? אני רוצה תשובה מה קורה עם רכב ישן, רכב שכמה שנים על הכביש לעניין שווי שימוש, למה גובים כמו חדש? לעניין בעל מקצוע שברור לכל הדעות שהרכב שהוא נוסע אתו עם חוטים וכלי עבודה, לא יכול להסיע את בתו לגן, למה אנחנו לא יכולים להתחשב בעובדה הזו? אני מבקש לדעת למה אי אפשר ללכת עפ"י תצהיר ואם ייתפס אדם בשקר העונש יהיה חמור מאוד. אני מבקש לבדוק את עניין השבת שהעלה ח"כ אשר, בנוסף אני מבקש לדעת לעניין רכבי הכבאות, מה על כך שאמרתם שיש לכם פתרון בוועדת הפנים והדבר לא קרה? לצד כך עלה בדיונים כמה פעמים שהאחוז שגובים בעניין הזה הוא גבוה, האם אפשר לרדת ל-1.81% כמו ממוצע ה-oecd?, האחוז שנגבה היום גבוה ביחס לאמירות שר האוצר שצריך להוריד את המיסוי. אדם מביא פרנסה הביתה ומקבל את המכה הזו של שווי שימוש. אם לא נגיע לדיאלוג נלך לחקיקה, זה לא יישאר במצב הזה". 

   

   

  עבור לתוכן העמוד