מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  שינוי חישוב מיסוי על כלי רכב חדשים, בעקבות נוסחת המיסוי הירוק.

  25/01/2019
  הגדל

  המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ורשות המיסים הודיעו ליבואני הרכב בישראל נוהל לשינוי חישוב הציון הירוק לכלי רכב חדשים. השינוי יביא לעליית מחירי מכוניות חדשות, ותמנע זיכוי מס של מכוניות היברידיות גדולות. 


  העדכון לנוסחה, נועד להביא לידי ביטוי את השינויים המתרחשים בטכנולוגיית הרכב, בעלויות הנגרמות לציבור הרחב מפליטות המזהמים, וכן המעבר לשיטת המדידה החדשה במדינות אירופה, ה- WLTP. בעשרות השנים האחרונות, האיחוד האירופי, ביצע את בדיקות זיהום האוויר לרכב חדש כאשר הרכב נבדק במעבדה על גבי דינמומטר שילדה בשיטת NEDC (New European Driving Cycle) . שיטה זו הובילה לביקורת רבה לאור הפערים בין ערכי הפליטה וצריכת הדלק בתנאי מעבדה ובמציאות (" דיזל גייט").

  בעקבות התופעה, פיתח האיחוד האירופי הליך בדיקת מעבדה חדש שתואם למציאות התחבורה והסביבה בה היא מצויה. בשם WLTP  (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), המיועד לייצג טוב יותר את השימוש האמיתי ברכב. יתר על כן, דגמי רכב הנבדקים לפי השיטה החדשה נדרשים גם לעמוד בתקני פליטה בתנאי אמת כחלק ממבחן RDE  (Real Driving Emission).

  שיטת WLTP נכנסת לתוקף באופן הדרגתי באירופה. מספטמבר 2017 ועד סוף אוגוסט 2018 דגם רכב חדש יקבל אישור WVTA לפי WLTP בלבד. מספטמבר 2018 , כל רכב חדש כולל דגם ממשיך  צריך אישור לפיWLTP  לצורך שיווק באיחוד האירופי. בתאריך 01.01.2018 פורסם נוהל זמני לתקופת המעבר. גם לישראל כבר לא ניתן כבר לייבא כלי רכב בתקינה אירופית שאינם עומדים בWLTP,  אלא במקרים חריגים.

  משרדי התחבורה, הגנת הסביבה ורשות המסים מתכוונים לעבור לחישוב הציון הירוק בהתאם לנוסחה החדשה החל מ- 01.04.2019.

  השינויים העיקריים המתוכננים, שיטת הבדיקה העיקרית לרכבים שאושרו לפי התקינה האירופית הינה שיטת ה WLTP. לצורך חישוב הציון הירוק יתקבלו גם כלי רכב חריגים שנבדקו לפי שיטת NEDC הישנה, אשר מועד יצורם מוקדם מהראשון לספטמבר 2018, אך ורק אם הם יעמדו בדרישות חובה לרכב מנועי (IMR) של משרד התחבורה. עדכון מקדמי הנוסחה לציון הירוק: מקדמי הנוסחה לחישוב הציון הירוק עודכנו בהתאם להשפעת זיהום האוויר מתחבורה לשנת 2018 שפרסם המשרד להגנת הסביבה מתייחס למזהמים הבאים:

  -         CO

  -         HC

  -         NOX

  -         PM

  -         2CO

  על יבואני הרכב לדווח למשרד התחבורה על כלי רכב שנבדקו לפי שיטת הWLTP. עליהם להזין את נתוני הפליטות של מזהמי האוויר ביחידות של מיליגרם מזהם לקילומטר נסיעה (mg/km).

  המשמעות: השינוי בנוסחה הקובעת את הציון ירוק, תגרום לשינוי במיקום של כל כלי רכב חדשים, בדרוג בין 15 קבוצות הזיהום. כל תזוזה כלפי מעלה משנה את שיעור מס הקניה ובהתאם מיקרת את מחיר המכונית. המשמעות, התייקרות של מרבית דגמי הרכבים באלפי ש"ח. גם יפגעו רכבים ממונעי דיזל וכלי רכב שאינם בתקינת ה- WLTP. לראשונה יפגעו גם מכוניות היברידיות, שמוקמו בדרגת זיהום 2 המזכה אותם לשיעורי מס קנייה נמוכים. כשמדובר ברכב היברידי בקבוצה 2 שיעור מס הקנייה עומד על 30%. רכב פלא-אין זוכה ל- 20% ורכב חשמלי מלא, נהנה משעור מס קנייה של 10% בלבד. ההטבות במס הביאו לגידול במכירות בעיקר כשמדובר ברכבים היברידיים ורכבי יוקרה שכוללים מערכת טעינה חשמלית. עם השינוי במיסוי הירוק, מכוניות משפחתיות היברידיות גדולות כ- יונדאי סונטה, קיה אופטימה, טויוטה קמרי, טויוטה פריוס וראב 4, צפויים לעלות לקבוצה 3 והטבת מס הקנייה בסך 30% תתבטל. השינוי, יביא לייקורם בשיעורים של 20-30 אלף ₪. המשמעות שאת חלק מהדגמים לא יהיה כדאי לייבא לישראל. לעומתם המכוניות ההיברידיות המשפחתיות והקטנות הנפוצות כ- יונדאי איוניק, טויוטה קורולה ויאריס וקיה נירו. ישארו בקבוצת זיהום 2 ומחירים לא צפוי להתייקר באופן משמעותי.

  שווי שימוש- הטבת שווי שימוש הניתן למחזיק רכב ממקום העבודה, בסך 500 ₪ או 990 ש"ח בחודש, לא תשתנה כשמדובר ברכב היברידי או נטען חשמלי (פלאג אין).  תוקף ההטבה ניתן מתוקף הוראת שעה והיא בתוקף עד לתאריך 31/12/19. ההטבה ניתנת כתמריץ לעידוד רכישת רכבים היברידיים.

   

   

   

  עבור לתוכן העמוד