מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  האם בקרוב יקוצרו העומסים בתחנות הדלק?

  2/02/2020
  הגדל
  משרד האנרגיה, בשיתוף משרד האוצר, מוביל בימים אלה מהלך לשינוי צו הפיקוח, במטרה להגדיל באופן משמעותי את מספר המשאבות לתדלוק בשירות עצמי בתחנות הדלק ברחבי הארץ. העלאת מספר המשאבות לתדלוק עצמי בתחנות השונות צפויה להפחית את העומסים במסלול התדלוק העצמי באופן ניכר. 

  נכון להיום, צו הפיקוח קובע את המחיר המרבי לליטר בנזין. הצו קובע גם תוספת שניתן לגבות בתחנה עבור שירות מלא, בתנאי ששיעור המשאבות בשירות עצמי מסך המשאבות לתדלוק בנזין 95 בתחנה, הוא לכל הפחות 33%.  בדיקה של משרד האנרגיה העלתה כי בתחנות דלק שבהן מספר המשאבות לתדלוק בשירות עצמי עומד על השיעור הקבוע בצו או על שיעור דומה לו, קיימים לעיתים עומסים גדולים, בעוד שעמדות השירות המלא נותרות פנויות. במטרה לצמצם את אותם עומסים, מבקש המשרד לתקן את צו הפיקוח, כך שמספר המשאבות לתדלוק עצמי בכל תחנות הדלק יעמוד על לא פחות מ-75% מסך המשאבות.

  על פי דיווחי חברות הדלק, תדלוק בנזין 95 במשאבות שירות עצמי בשנת 2016 עמד בממוצע על כ-80% מסך תדלוקי בנזין 95 בתחנות התדלוק. להערכת גורמים מקצועיים במשרד האנרגיה, שיעור זה נמצא במגמת עלייה, כשהסיבה לכך הינה הפער בין המחיר בתדלוק בשירות עצמי לבין תדלוק בשירות מלא.
   

  עבור לתוכן העמוד