מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  משבר הקורונה והשפעתו על ענף הרכב

  23/07/2020
  הגדל

  ענף הרכב עולם ובישראל, נפגע עקב משבר נגיף הקורונה שנחת עליו לא כל התרעה והיערכות מתאימה. שרשרת הערך בענף הרכב כוללת את פעילות יצרני הרכב הבינלאומיים, יבואני הרכב, חברות הליסינג וההשכרה, גופי מימון והמשתמשים הסופיים: משקי בית, פירמות עסקיות וגופים ציבוריים.

  ענף הרכב מרכז פעילות אשראי ענפה בישראל. מסחרית וצרכנית, ומהווה מרכיב מהותי בהכנסות המדינה ממיסים. בשנת 2019 למשל הכנסות המדינה ממיסוי הענף נאמדו בכ-40 מיליארד ₪. בשנת 2019 נעו בכבישי ישראל כ-3.6 מיליון כלי רכב ממונעים, מתוכם כ-3.1 מיליון כלי רכב פרטיים. כ-240 אלף כלי רכב הינם בבעלות חברות ליסינג, לצד כ-50 אלף כלי רכב המשמשים פעילות השכרת קצרת טווח, רובם מוחזקים אף הם על ידי חברות הליסינג.

  טרם משבר הקורונה, הענף חווה האטה קלה בהיקפי פעילותו בין השנים 2017-2019 בהשוואה לשנת השיא של 2016. זאת כתוצאה מהקשחת רגולציה של בנק ישראל כלפי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי למתן אשראי לענף הרכב, מיצוי יחסי של הביקושים זאת בהשוואה לשנים קודמות, גודש גובר בכבישים ועוד. כעת, עם המצב הכלכלי הקשה שחל במשק בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, הענף חווה האטה משמעותית בפעילות בימים אלה. כך, לפי נתוני המסירות של כלי רכב חדשים, במחצית הראשונה לשנת 2020 נמסרו כ-119 אלף כלי רכב חדשים, מדובר בירידה של כ-25% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, בה נמסרו כ-158 אלף כלי רכב חדשים. על פי הערכות גורמים בכירים בענף, בשנת 2020 כולה עתידים להימסר כ-200 אלף כלי רכב חדשים, ירידה צפויה של כ-20% בחישוב שנתי בהשוואה לשנת 2019. 

  חברות הליסינג- השפעה גבוהה למשבר הקורונה נרשמה גם על חברות הליסינג, המהוות לקוחות גדולים ליבואני הרכב ומשמשות כמעין מפיץ בענף. על פי המודל העסקי, חברות הליסינג מזרימות ביקושים ליבואני הרכב ומחכירות את הרכבים שרכשו בעסקאות ליסינג לציי הרכב של חברות במגזר העסקי ומוסדות ממשלתיים. בתום תקופה החכרה של 3 שנים הן מוכרות את הרכבים לשוק החופשי כנגד התחלת עסקת ליסינג חדשה של רכב חדש.  לצורך פעילותן, חברות הליסינג רוכשות באופן שוטף רכבים חדשים לצי שיחליפו את הרכבים המשומשים. פעילויות נוספות של חברות הליסינג: ליסינג פרטי ללקוחות פרטיים (כתחליף לרכישת רכב חדש עבור הלקוחות הפרטיים), השכרת רכבים לתקופה קצרה המשמשים בעיקר את תחום תיירות הפנים. מכירת רכבים 0 ק"מ רכבים חדשים שנרכשו מהיבואנים ומוצעים למכירה כחדשים כנגד אובדן יד אחת בהחזקה, מתן אשראי צרכני כפתרון משלים באמצעות חברות בת ייעודיות או שותפויות עם חברות אשראי חוץ בנקאי, וזאת כמענה להקשחת של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לענף הרכב ועוד.

  עם תחילת משבר הקורונה וההרעה במשק, ספגו חברות הליסינג ירידה בפעילותן. זאת בהתאמה לעליה בכמות המובטלים במשק ולעליה בסיכון של הלקוחות בענף. כך אנו עדים לצמצומים במשק במגוון ענפים בתחום ההייטק, בתעשייה, בסקטור הממשלתי ועוד. כתוצאה מכך, על פי גורמים בכירים בענף, מורגשת האטה בעסקאות ליסינג חדשות. כפתרון אידיאלי לשני הצדדים ברוח התקופה, התפתחה בעת האחרונה מגמה של התארכות חכירה מעבר ל-3 שנים. חברות הליסינג מדווחות על עליה בביקוש להארכת עסקאות קיימות, במסגרתן הלקוחות נמנעים מהחלפת רכב לעסקת רכב חדש ומקבלים הנחה כלשהי בהתקשרות כנגד הארכת החכירה של רכב בן 3 שנים למספר חודשים נוספים, עד התבהרות השוק. מהצד של חברות הליסינג, בכך הן משמרות פעילות עסקית מול הלקוחות ומפחיתות באופן ארעי את הצורך בהצטיידות בכלי רכב חדשים לצי. מהצד של הלקוחות, נחסכת מהם התחייבות ארוכת טווח (ל-3 שנים). בתנאי אי-הוודאות השוררים כעת במשק.

  בנוסף, חלה בעת האחרונה ירידה גם בפעילויות המשלימות של החברות בענף השכרת הרכב, והליסינג שמדווחות על ירידה של עשרות אחוזים בפעילות הליסינג הפרטי שלהם, התלויה במצב הכלכלי במשק. הירידה בביקוש נתמכת על ידי חוסר הביטחון התעסוקתי וההרעה בהכנסה הפנויה של הציבור, כאשר לגבי חלק מדורשי העבודה אין וודאות לגבי עיתוי חזרתם לשוק העבודה. באופן דומה, החברות מדווחות על ירידה ניכרת גם במכירת רכבים 0 ק"מ לציבור. פעילות השכרת הרכבים, התלויה בקיומה של תיירות פנים, נפגעה כליל בתקופת המשבר וכך גם מכירת שוברים להשכרת רכב בחו"ל. 

  בהתאמה להרעה מצב הכלכלי, חברות מדווחות על מעבר של הלקוחות לרכישת מותגים עממיים זולים יותר ועל עליה בעסקאות רכבים משומשים על חשבון העסקאות בכלי רכב חדשים. המסקנה, שהצרכן הישראלי שאהב רכב חדש נאלץ לשנות בחירה ולהסתפק במותגים עממיים זולים יותר או להתפשר על רכב יד שניה.

  בנוסף להאטה המתוארת בהיקפי הפעילות בענף, חלה בעת האחרונה ירידה בנגישות של חברות הליסינג לגיוס חוב בשוק ההון, אפיק מהותי לחידוש צי הרכבים. בהקשר זה, הודיע בנק ישראל ב-07/2020 על השקת תכנית רכישות אג"ח קונצרני בהיקף של כ-15 מיליארד ₪ כצעד תומך. עד השפעת המהלך, החברות בענף מתגברות על פער המימון באמצעות הארכת עסקאות קיימות, כאמור, כאשר פתרון נוסף המוצע על ידן, ואשר מפחית אף הוא את הצורך בהצטיידות, הינו  עסקאות ליסינג תפעולי תוך שימוש ברכבים ששימשו את פעילות ההשכרה (רכבים שנתון 2019 עם נסועה נמוכה מאוד).

   לאור המגמות הענפיות, להערכת דן אנד ברדסטריט ברבעון האחרון חלה עליה ברמת הסיכון בענף בשיעור של 20%-15%.

   

  עבור לתוכן העמוד