מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  דוח מבקר המדינה על משרד התחבורה

  28/10/2020
  הגדל

  משרד התחבורה מגיב לעיקר ממצאי דוח משרד מבקר המדינה לשנת 2020. עיקר הערות מתייחסות לנושאי תחבורה ציבורית, קו הרכבת החשמלית מת"א לירושלים, בטיחות כלי רכב כבדים ואוטובוסים וטיפול בנהגים מקצועיים. 

  בטיחות כלי רכב כבדים- משרד התחבורה רואה חשיבות רבה בתחום הובלת המטענים היבשתית ובטיחותם של כלי רכב כבדים. מנכ"ל המשרד הורה על הקמת צוות בין משרדי, הכולל את כל הגורמים הרלוונטיים, שמטרתו לקדם פרויקטים רבים וחדשניים בתחום, ולהתמודד עם בעיית המחסור בנהגים. המשרד, הקים לפני כשנה אגף פיקוח ובקרת רכב, האחראי לנושאי בטיחות רכב כבד והובלת חומרים מסוכנים. לאגף הוקנו סמכויות רגולטוריות ובימים אלה מתבצעת עבודת מטה נרחבת לגיבוש מדיניות כוללת בנושא לטובת שיפור מיידי ככל הניתן של הבטיחות ברכבים אלו.

  תוכנית אב להובלת מטענים- משרד התחבורה מקדם את השלמת תוכנית אב להובלת מטענים והחל ביישומה, לרבות פיתוח הענף ובחינת המלצות ועדות שונות לאורך השנים בתחום.

  מחסור בנהגי רכב כבד- משרד התחבורה, מודע לחשיבות הענף ולצורך בנהגים מיומנים, וביצע מגוון רפורמות לייעול, פישוט וקיצור תהליכי ההכשרה שלהם, מבלי להתפשר על הדרישות ועל איכות ההכשרה. בין היתר, קוצר הליך המיון וההתאמה הרפואית מ-8 חודשים לחודשיים בלבד הסמכת נהגים יוצאי צבא לרישיון אזרחי תוך יום אחד אישור לביצוע מבחן מעשי ("טסט") פנימי בחברות הציבוריות הגדולות וזירוז קבלת אישור היעדר רישום פלילי ממשטרת ישראל.

  נהגים מקצועיים- משרד התחבורה, רואה חשיבות רבה בקידום מעמדו של הנהג בישראל ופועל בשיתוף פעולה עם צה"ל, משרד הכלכלה ומשרד העבודה והרווחה, לשם שיפור מעמד הנהג ולהגדלת מאגר הנהגים וקציני הבטיחות, מקרב חיילים שעומדים לפני שחרור. על אף שמדי שנה מוסמכים אלפי נהגי רכב משא ואוטובוסים, רבים מהם אינם ממשיכים לפעול בענף בשל פער בין הדרישות של הנהגים ובין התנאים בשוק העבודה ובהן שכר ותנאי עבודה. כדי לתת מענה הולם לבעיות אלה, נדרשת עבודת מטה בין משרדית רחבה, והצבת הנושא כיעד לאומי של ממשלת ישראל, ובכוונת המשרד לקחת חלק גם בקידום נושא זה על-ידי כלל המשרדים הרלוונטיים.

  ניידות הבטיחות של משרד התחבורה- המשרד מכיר בחשיבות בדיקות הבטיחות בדרכים, אך מחסור בכוח אדם ובמשאבים מגביל את היקף הבדיקות. באגף נותרו 14 עובדים בלבד וכיום לא ניתן לגייס עובדים נוספים בשל קיצוץ רוחבי בממשלה והיעדר תקציב מדינה. עם אישור התקציב נתחיל בהליכי גיוס מזורזים. לאור המשאבים המוגבלים, הורה המשרד להתמקד ברכב כבד המהווה סיכון מוגבר לבטיחות בדרכים.

  טכוגרף דיגיטלי- משרד התחבורה, מקדם מזה מספר שנים את חובת השימוש בטכוגרף דיגיטלי המקובל באירופה לצורך אכיפה ובקרה על שעות נהיגה ומנוחה ברכב כבד. הנושא מורכב ורב-תחומי, ודורש תיאום עם משרדי החוץ, הכלכלה, ביטחון הפנים, משטרת ישראל וגורמים נוספים, לצד בחינה מעמיקה של הטכנולוגיות הקיימות בתחום בעולם ופיתוח מחשובי להנפקת כרטיסי הטכוגרף וקידודם. המשרד, העביר נוסח לתיקון תקנות התעבורה לשם התאמתן לטכוגרף דיגיטלי ומתן סמכויות לפקחי המשרד. התקנות הופצו לשימוע ציבורי, ועם חידוש פעולת וועדות הכנסת הועברו לאישור משרד המשפטים לפני העברתן לאישור ועדת הכלכלה.

  מחסור בנהגי אוטובוסים- המשרד מציין כי מפעילי התחבורה הציבורית הם האחראים לגיוס נהגים, להכשרתם ולשימורם. משרדנו פועל לקידום מעמד הנהג ולשיפור תנאיו בדרכים רבות, בהן: התקנת מחיצות הפרדה לנהגים, הן כדי לבודד את הנהג בתקופת הקורונה והן כדי להגן עליו מפעולות מסיחות דעת וממקרי אלימות, ביטול תשלום במזומן, כדי לאפשר לנהג להתרכז בנהיגה בלבד, והתקנת מבני מנוחה לנהגים במסופי הקצה.

  משרד התחבורה, מקדם בימים אלה את נושא הכשרת הנהגים ויצא במכרז למכללות ייעודיות בפיקוח המשרד ועל פי תכניות שנאשר. כמו כן מתוכנן בקרוב קמפיין הסברה רחב היקף לקידום מעמד הנהג. במסגרת מדיניות המשרד לחיזוק מעמד הנהג, הוכנסו במכרזים האחרונים תמריצים כספיים וניתן ניקוד למפעילים שישתפו את הנהגים ברווחיהם. תמריצים אלו ישפרו את שכרם של הנהגים, שגדל בשנים האחרונות בעשרות אחוזים.

  רכבת חשמלית ת"א-ירושלים- למרות הערת המבקר על עיכובים בהשלמת חישמול הרכבת, משרד התחבורה ניצל בשנה האחרונה את השבתת תנועת הרכבות בתקופת הקורונה לביצוע מבצעי תשתית מורכבים התומכים בפרויקט, וקיצר את לוחות הזמנים בשנה ועד חמש שנים, בקווים שונים ברשת המסילות. כך למשל, חשמול קו הרכבת בין אשקלון לרעננה הוקדמה בשנתיים וחשמול קו נהריה-תל אביב הוקדם בחמש שנים. חשמול הרכבת הוא אחד הפרויקטים המרכזיים שמשרד התחבורה מקדם בשנים האחרונות. משרד התחבורה נתן עדיפות לביצוע מיזם חישמול הרכבת, שהביא לקידום העבודות, אף על חשבון תנועת הנוסעים, להם סיפק המשרד פתרונות תחבורתיים חליפיים, שולבו קבלנים מקומיים לביצוע עבודות הנדסה אזרחית התומכות במיזם החשמול, והואץ ביצוע מוסך הקרונועים החשמליים באשקלון. מהלכים אלה, לצד שילוב מנגנוני תמריץ בחוזה הקבלן, אפשרו רצף עבודה של הקבלן ותרמו לקליטה נרחבת של צוותי עבודה מחו"ל, הגבירו משמעותית את התפוקות בפרויקט, והביאו להקדמה דרמטית במועדי סיום העבודות על הקווים.

  עבור לתוכן העמוד