מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  התכנית להגברת אכיפה בנת"צים

  9/11/2021
  הגדל
  ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הסעיפים העוסקים בהגברת אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית, מתוך פרק התחבורה בהצעת חוק ההסדרים. 

  ההצעה נועדה להסמיך גם פקחים לאכוף, באמצעות מצלמות, נסיעה שלא כדין בנתיבי תחבורה ציבוריים. מהלך שנועד לאפשר הקמת יחידה מיוחדת של משרד התחבורה שתאכוף עבירות בנ"תצים.

  האישור התאפשר לאחר שבישיבות הוועדה הקודמות סוכמו שינויים שהוועדה בקשה להכניס בהצעת החוק, לפיהם משרד התחבורה יחל בתחילה את האכיפה רק בדרכים הבין עירוניים, כאשר עד 31 בדצמבר 2022 יוכלו הרשויות להתארגן. לאחר מכן שרת התחבורה תהייה רשאית לפנות לרשויות ולבקש שיבצעו אכיפה, תוך 18 חודשים מפנייתה. הרשות תתייחס לפניה בתוך 180 ימים ותצטרך להתחיל את האכיפה תוך 18 חודשים מיום פניית השרה. אם הרשות תסרב או לא תשיב, אז יהיה משרד התחבורה רשאי לבצע את האכיפה בתחומה. 

  כמו כן, רשות שסמכויותיה הועברו למשרד התחבורה תוכל, בכל עת, לבקש להשיב לה את סמכויות האכיפה. לבקשת הוועדה הורחבו מעט המטרות שלשמן ניתן לעשות שימוש בכספים, והן תכלולנה: תפעול ותחזוקת תחבורה ציבורית, שבילי אופניים והוצאות שנועדו להפחתת שימוש ברכב פרטי ועידוד תחבורה שיתופית. 

  עבור לתוכן העמוד