מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  עדכונים ממשרד האנרגיה

  26/02/2023
  הגדל
  בהתאם להחלטת שר האנרגיה והתשתיות, ח"כ ישראל כ"ץ, ממשלת ישראל אישרה השבוע את שינוי השם של המשרד "משרד האנרגיה והתשתיות". תמונה: אתר משרד האנרגיה

  שינוי השם נועד לתת ביטוי הולם לתחומים עליהם אמון המשרד. בין היתר על תשתיות החשמל, המים, הדלק, הגפ"מ, הגז הטבעי והמכרות בישראל, כמו כן עוסק המשרד גם בטיפול ובפיתוח תשתיות אלה. הוספת המילה "תשתיות" לשם המשרד, משקפת באופן ראוי יותר את אופי פעילותו של המשרד, את חזונו ואת מטרותיו.

  שיא בהכנסות מאוצרות הטבע בישראל

  אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במשרד האנרגיה והתשתיות פרסם את דו"ח ההכנסות, ממנו עולה כי בשנת 2022 נרשמו הכנסות שיא של 1.705 מיליארד ₪ מתמלוגי הגז טבעי, מחצבים ומאגרות. מדובר בעלייה משמעותית של כ-33.9% לעומת ההכנסות בשנת 2021, שהסתכמו ב- 1.274 מיליארד ₪.

  הדו"ח לשנת 2022 מציג שיפור ב-3 מרכיבים עיקריים לעומת השנה הקודמת:
  1. גידול של כ-12.21% בהפקת הגז הטבעי הכוללת לעומת 2021.
  2. גידול של כ-28.8% בייצוא הגז הטבעי למצרים וירדן, בין השאר במסגרת המאמצים של מדינת ישראל לסייע למדינות האיחוד האירופי להתגבר על המשבר האנרגטי באירופה ולהיענות לביקושים של גז טבעי ביבשת.
  3. גידול משמעותי בהכנסות מתמלוגים מייצוא גז טבעי, שהסתכמו בכ-888 מיליון ₪, גידול של כ- 70.5% לעומת שנה קודמת.

  עיקר ההכנסות, מתמלוגי הגז הטבעי, שהסתכמו בכ-1.681 מיליארד ₪, גידול של כ- 36.6%. העלייה נבעה מגידול בהפקה של הגז הטבעי מהמאגרים בישראל ובעיקר הכמויות לייצוא, עלייה במחירי הגז הטבעי לייצוא ועלייה בשער החליפין של הדולר. מרבית ההכנסות מתמלוגי הגז הטבעי, כ-977 מיליון ₪, מקורם במאגר "לוויתן" מהפקה של כ-11.58  BCMגז טבעי, וזאת לעומת הכנסות של כ-709 מיליון ₪ מהפקה של כ-10.81 BCM בשנת 2021 – עלייה של כ-37.9% בהשוואה לשנה הקודמת.

  הכנסות המדינה ממשאבי הגז הטבעי מורכבות משלושה גורמים: תמלוגים בשיעור 12.5% הנקבעים על פי חוק הנפט מרגע תחילת ההפקה במאגר.

  מס חברות (מס הכנסה) בשיעור של 23% מהרווח, הנקבע על פי פקודת מס הכנסה ומנוהל על ידי רשות המיסים. גם הוא מועבר ישירות לקופת המדינה.

  מס רווחים ממשאבי טבע (מס שישינסקי), בשיעור של 20% – 46.8% לאחר החזר השקעה של 150%. מדובר במס מיוחד שנקבע בעקבות ועדת ששינסקי, המנוהל על ידי רשות 
  המיסים ומועבר לקרן ייעודית המוכרת בשם 'הקרן לאזרחי ישראל' בניהול בנק ישראל. על פי החוק, התשואה מהקרן מועברת לתקציב המדינה למטרות ייחודיות.

  באגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במשרד האנרגיה והתשתיות מעריכים כי ההכנסות מתמלוגים ואגרות לשנת 2023 יסתכמו בכ-1.8 מיליארד ₪.

  עבור לתוכן העמוד