מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  תוכנית התייעלות לאספקת חשמל בישראל

  6/06/2023
  הגדל
  בין האתגרים הדחופים העומדים על הפרק במשרד האנרגיה, הוא הצורך בהתאמת משק החשמל לדרישות והאתגרים ההולכים וגדלים העומדים בפני מדינת ישראל. עם כניסתו של ישראל כץ לתפקיד שר האנרגיה, זיהה צורך בדחיפות העניין והחליט על תוכנית המבטיחה את יציבות משק החשמל בשנים הקרובות.

  עיקרי ההצעות, שתבטיחו את אספקת החשמל לשנים הבאות:

  כבל תת ימי – על מנת להבטיח את הגעת החשמל לאזורי הביקוש במרכז הארץ, יבחן שר האנרגיה והתשתיות את הקמתו של כבל תת ימי להולכת חשמל. זאת, במטרה לשפר את יכולות הולכת החשמל, ובכך להגדיל את אמינות המערכת ולאפשר שילוב מהיר של אנרגיות מתחדשות בהיקפים גדולים.

  הקצאות כספיות לאנרגיה מקיימת ברשויות המקומיות- המשרד שם דגש על קידום של מעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות המקומיות בשנים 2023-2024 באמצעות מעבר לתחבורה נקייה, התייעלות באנרגיה, ייצור אנרגיה מתחדשת והטמעת פתרונות לאגירה אנרגיה בנכסי הרשות. צעד זה יתממש באמצעות מתן מענקים לרשויות לקידום של מיזמים של התייעלות באנרגיה, תחבורה חשמלית, ייצור אנרגיה מתחדשת וניהול אנרגיה, וכן על ידי ייעוץ לשלטון המקומי וסיוע בהכשרתו של כוח אדם ייעודי לנושא. הרשויות גם יקבלו ממשרד האנרגיה והתשתיות ליווי מקצועי  להכנת תכניות אסטרטגיות לשדרוג רשת החשמל, מערכת חלוקת החשמל והטמנת קווי מתח נמוך וגבוה בשטחי הרשות. המשרד יקצה 100 מיליון ₪ עבור הנושא.

  רשת החלוקה, הטמנה ושדרוג- לפי סעיף נוסף בהחלטה, חברת חשמל תידרש להכין תכנית פיתוח לרשת החלוקה, שתתייחס, בין היתר, לשיפור אמינות האספקה והיערכות לגידול בביקוש לחשמל, לרבות השתלבות כלי רכב חשמליים והטמנת קווי מתח גבוה במרחב העירוני.

  איו"ש- הצעת המחליטים נותנת גם מענה לשדרוג מערכת החשמל ביהודה ושומרון. במסגרת ההחלטה, תוקם ועדה, בראשה יעמוד מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, ובהשתתפות גורמים נוספים, שתמפה תוך 120 יום את הפערים המונעים את פיתוח תשתיות החשמל והקמת מתקנים באנרגיה מתחדשת באזורים שבאחריות המינהל האזרחי. הוועדה תמליץ לשר האנרגיה והתשתיות על הצעדים הנדרשים לטיוב השימוש ברשת החשמל באזור זה, לשם הגדלת יציבות אספקת החשמל, התאמות לאסדרה וקידום של אנרגיות מתחדשות.

  רידינג- ההצעה מתייחסת גם לתחנת הכוח רידינג, לפיה יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות ובהשתתפות רשות החשמל ומשרד האוצר, אשר יבחן מה החלופה המתאימה להמשך ייצור חשמל בתחנת הכוח – שיפוץ היחידות הקיימות או הקמת יחידות ייצור זמניות חדשות תוך בחינת שילוב ייצור חשמל מבוזר של אנרגיות מתחדשות ואגירה בגוש דן. בנוסף יקודם תיקון חקיקה במסגרתו יוכלו שר האנרגיה והתשתיות ושר האוצר, בהתייעצות עם רשות החשמל, לאשר לחברת החשמל להאריך את משך החיים ההנדסי של יחידות הייצור הקיימות בתחנה או להקים יחידות ייצור חדשות בשטח התחנה. כמו כן, תוכל רשות החשמל, באישור השר, לתת לחברת החשמל רישיון לייצור חשמל באתר רידינג לזמן המינימלי הנדרש עד יישום "חלופת ההולכה" אשר תייתר את הצורך בייצור חשמל בתחנת הכוח רידינג.

  צילום: אוטוקום

  עבור לתוכן העמוד