מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  תחזית: כ-1.3 מיליון כלי רכב חשמליים צפויים לנסוע ב- 2030 בישראל

  13/09/2023
  הגדל
  משרד האנרגיה והתשתיות, מפרסם את התחזית לכניסת כלי רכב חשמליים והשפעתה על משק החשמל בעשורים הקרובים. צילום: אוטוקום

  התחזית מתבססת על מודל שבחן מספר תרחישים, המרכזי שבהם נשען על החלטות ממשלה הקובעות יעדים להפחתת פליטות בתחום התחבורה.  התחזית הוכנה במסגרת מודל כולל הצופה את ביקושי האנרגיה במשק עד 2050, ובדגש על צריכת הדלקים העתידית שגיבשו מינהל הדלק והגז, אגף אסטרטגיה והחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות.

  על פי המודל, סך הביקוש העתידי לחשמל מסקטור התחבורה, הכולל כלי רכב פרטיים, כלי רכב כבדים, אוטובוסים ורכבות, צפוי להיות משמעותי ולחולל שינוי במשק החשמל. בעוד שכיום סקטור התחבורה צורך פחות מאחוז אחד מהביקוש לחשמל במשק, בשנת 2030 צפוי הביקוש לעמוד על כ-6% מהסך הכולל, וכ-15% מהסך הכולל בשנת 2050.     

  כלי רכב פרטיים חשמליים- כיום, סך כלי הרכב החשמליים הפרטיים שנוסעים על כבישי ישראל עומד על כ-70 אלף, כאשר הביקוש לחשמל עבור כלי רכב אלו עומד על כ- 0.3 טרה וואט שעה, בשנה. 

  על פי התרחיש המרכזי בתחזית שמפרסם המשרד, מספר כלי הרכב הפרטיים בשנת 2030 צפוי לעמוד על כ- 1.3 מיליון כלי רכב. הביקוש לחשמל עבור טעינת כלי הרכב החשמליים הפרטיים ב- 2030 צפוי להגיע לכ-4 טרה וואט שעה (TWh). אלה יהוו על פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל) כ-4% מתחזית הביקוש לצריכת החשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, ומוערכת בכ-92 טרה וואט שעה ((TWh. 

  בשנת 2050, צופה התחזית, כי כלל כלי הרכב הפרטיים שייסעו על כבישי ישראל יהיו חשמליים, כאשר מספרם יעמוד על כ-6 מיליון כלי רכב. הביקוש לחשמל עבור טעינת כלי הרכב החשמליים הפרטיים בשנה זו צפוי להגיע לכ-14 טרה וואט שעה (TWh). אלה יהוו על פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל) כ-7.5% מתחזית הביקוש לצריכת חשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, המוערכת בכ-140 טרה וואט שעה (TWh).

  תחבורה כבדה חשמליים (אוטובוסים, משאיות, רכבות)- מגמת החישמול במשק הישראלי עתידה להתבסס גם במקטע כלי הרכב הכבדים: האוטובוסים, המשאיות והרכבות. על פי התחזית, מספר האוטובוסים החשמליים בכבישי ישראל בשנת 2030 צפוי לעמוד על כ-8,000 אוטובוסים, שיהוו כ-35% מסך האוטובוסים בארץ. בשנת 2050, 100% מהאוטובוסים יהיו חשמליים או מונעים במימן.

  בתחום המשאיות, צופה התחזית כי בשנת 2040 תהיה חדירה משמעותית של משאיות חשמליות בסקטור המשאיות הקלות (עד 12 טון), כך שמספרן צפוי להגיע עד לכ-50% מסך המשאיות מסוג זה על הכביש. יש לציין כי על פי החלטות הממשלה בנוגע לסקטור המשאיות הכבדות, יעדי הפליטות בתחום זה יואצו משנת 2035.  

  תחום הרכבות כולל שלושה סקטורים: הרכבת הכבדה (רכבת ישראל), הרכבות הקלות במטרופולינים ופרויקט המטרו. אלה צפויים להוסיף לביקוש החשמל עד שנת 2050 כ-4 טרה וואט שעה (TWh). מכאן, שעל פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל), סך צריכת החשמל של הרכבות תהווה כ-2.5% מתחזית הביקוש לצריכת חשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, המוערכת בכ-140 טרה וואט שעה (TWh).

  התפלגות מספר כלי רכב חשמליים - באלפי יחידות - על פי התרחיש המרכזי

  סוג כלי הרכב

  2025

  2030

  2040

  2050

  כלי רכב פרטי

  210

  1,290

  4,200

  6,000

  אוטובוסים

  2.9

  7.8

  27.4

  58.1

  משאיות עד 3.5 טון

  0.7

  18.6

  152.8

  250.4

  משאיות 3.6-12 טון

  0.08

  0.9

  41.2

  112.9

  משאיות מעל 12 טון

  0.03

  0.2

  3.8

  11.8  התפלגות ביקוש הצריכה לחשמל - ב-TWh/y - על פי התרחיש המרכזי

  סוג כלי הרכב

  2025

  2030

  2040

  2050

  כלי רכב פרטי

  0.75

  3.98

  10.60

  13.71

  אוטובוסים

  0.22

  0.56

  1.78

  3.41

  משאיות עד 3.5 טון

  0.01

  0.12

  0.88

  1.30

  משאיות 3.6-12 טון

  0.00

  0.02

  0.67

  1.72

  משאיות מעל 12 טון

  0.00

  0.02

  0.32

  0.95

  רכבות

  0.49

  0.89

  2.51

  3.76

  סה"כ

  1.47

  5.59

  16.76

  24.85


  התחזית של משרד האנרגיה והתשתיות, מתבססת על מספר משתנים: קצב הגידול הצפוי של כלי הרכב בכלל, תמהיל כלי הרכב הנגזר מקצב החדירה של כלי רכב חשמליים, הנסועה השנתית הממוצעת וצריכת האנרגיה החזויה של כלי הרכב מ-2023 ועד לשנת 2050. בנוסף, התחזית מעריכה כי לאור המאפיינים הייחודיים של ישראל כארץ יחסית קטנה, צפויה חדירה משמעותית של כלי רכבים חשמליים, שכן מגבלת הטווח בארץ קטנה בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD , ולכן, בעלת משקל נמוך יותר בהחלטה על מעבר לכלי רכב חשמלי. לכן, גם בסקטור התחבורה הכבדה, ההנחה היא כי חדירה של כלי הרכב החשמליים המונעים על סוללות, תהיה משמעותית ביחס לחלופות אחרות. 

  היערכות- בעקבות העלייה המשמעותית הצפויה במספר כלי הרכב החשמליים הפרטיים, פועל המשרד להגדיל באופן משמעותי את מספר עמדות הטעינה הציבוריות בישראל עד שנת 2030. על פי הדירקטיבה של הנחיות האיחוד האירופי והרגולציה האירופית, בשנה זו יידרש בישראל הספק של כ-1.3 מיליון קילו וואט, בכלל עמדות הטעינה הציבוריות לכלי רכב פרטיים, מדובר בפי 10 ביחס להספק הקיים כיום. 

  אגף תחבורה נקייה בחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות, מוביל את היערכות מדינת ישראל למעבר לתחבורה נקייה, לכניסת כלי הרכב החשמליים ולמהפכת התחבורה החשמלית. במסגרת זו, תומך האגף, יחד עם אגפים נוספים במשרד, בהקמת תשתיות טעינה ציבורית בכל רחבי הארץ, וזאת על מנת להנגיש את השימוש בכלי רכב חשמלי במהירות האפשרית. האגף פועל גם, להקל ולעודד הקמה של עמדות טעינה פרטיות, בדגש על בניינים משותפים, ובמסגרת זאת מקדם רגולציה תומכת, הנגשת מידע לציבור הרחב, עידוד תחרות, ועוד. משרד האנרגיה והתשתיות גם מקדם את היערכות משק החשמל לביקושים הגדולים לחשמל הצפויים מסקטור התחבורה, בין היתר באמצעות פיתוח רשת ההולכה והחלוקה, קידום טעינה מנוהלת בכלי רכבים חשמליים וכלים נוספים.

  משרד האנרגיה והתשתיות פועל כל העת למען משק אנרגיה נקי מפליטות תוך התייעלות באנרגיה ושמירה על ביטחון האנרגיה של מדינת ישראל. המשרד חרט על דגלו להגדיל את מספר כלי הרכבים החשמליים בישראל לקראת הפיכת משק האנרגיה לנקי מפליטות.

  עבור לתוכן העמוד