מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  ענף הרכב בישראל לתחרות

  4/04/2016
  הגדל

  היסטוריה בענף הרכב. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב- 28/3/16  את הצעת חוק רישוי שירותים לרכב. החוק החדש יכנס לתוקף עם הגשתו לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. הרפורמה בענף הרכב נועדה להגביר את התחרות בענף ולהביא להוזלת מחירי כלי רכב חדשים, הפחתת עלויות שירותי תחזוקה, מוסכים וחלקי חילוף וכן קביעת מחיר ריאלי של רכב משומש.

  החוק נועד להסיר כל חסם תחרותי בשוק הרכב. במצב שבו זכיין אחד מייבא דגם אחד או יותר של רכב, וגם מטפל בו, הוא לא תחרותי. הכוונה לאפשר ליבואנים מקבילים להיכנס לענף ולשנות מצב שבו מי שקונה רכב, חייב לקבל שירות ממוסך היבואן.   

  החוק החדש, מסדיר בחקיקה את כל תחומי הפעילות בענף הרכב, במטרה להבטיח רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, שמירה על בטיחות הרכב והגנה על שלום הציבור.

  הנושאים המוסדרים בחוק כוללים בין השאר את כל נושא ייבוא הרכב והסחר בו, בכללם סוגים נוספים של ייבוא, כגון יבואן זעיר והסדרת נושא הייבוא המקביל או העקיף, חובות מוכר רכב חדש וקניית רכב ומכירתו, ייבוא וייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם, הסדרת הפעלת מוסך, נושא שמאות רכב וכן את כל נושאי האכיפה שנועדו לשמור על צרכן הרכב. החוק החדש כולל ערוץ יבוא נוסף של יבואן זעיר המתיר לו לייבא עד 20 כלי רכב חדשים או כאלה שנרשמו בחו"ל וייחשבו כרכב חדש בישראל. בנוסף לכך, ניתן יהיה לייבא כלי רכב ביבוא אישי לשימוש עסקי ובכלל זה רכב מסחרי קל. היבואן העקיף יורשה לייבא רכב שנרשם בחו"ל מכל מקור שהוא. כמו כן, הוחלט להסדיר בחוק את העיסוק בייבוא אישי של רכב, שיאפשר ייבוא באמצעות גורמים מקצועיים ומוסמכים. הסדרת העיסוק ואישור העוסקים על ידי משרד התחבורה יבטיח למבקשים לייבא רכב בייבוא אישי, סיוע אמין ובטוח מגורמים אמינים. אחת הבשורות הגדולות של החוק היא החובה של יבואן הרכב הסדיר, לממש את האחריות וביצוע ריקולים ותחזוקה גם לכלי רכב שייובאו על ידי היבואן העקיף, הזעיר והאישי.

  מוסכים- החוק פותח את ענף שירותי התחזוקה לתחרות ומוזיל את עלויות הטיפול בכלי רכב לאחר מכירתם. רבים מבעלי כלי הרכב ממשיכים לטפל במוסכי השירות של היבואן, גם אם מדובר בטיפולים שוטפים, שניתן לקבלם בכל מוסך מורשה של משרד התחבורה ובכך להפחית את עלויות הטיפול, זאת מחשש שמא תפגע אחריות יצרן הרכב אם הרכב לא יטופל במוסך שירות של יבואן. החוק אוסר על יבואן רכב מסחרי להתנות את מימוש אחריות היצרן לרכב, בכך שיטופל במוסכי השירות של יבואני הרכב הסדירים. עם זאת החוק קובע תנאים בהם היבואן יוכל לחייב טיפול במוסכי השירות במקרה של מימוש אחריות וריקול (קריאה לשירות).

  בנוסף, למוסכים המורשים של משרד התחבורה ובמטרה לאפשר לצרכן בחירה מגוונת יותר בין המוסכים בהם הוא יכול לטפל ברכבו, אושר סוג נוסף של מוסך, "מוסך מומחה", שיתחרה בין היתר במוסכי השירות של יבואני הרכב ויספק שירות לכלי רכב חדשים. המוסכים יעמדו בדרישות מחמירות של משרד התחבורה, אך לא יחויבו לעמוד בדרישות של יצרני הרכב, שאינן רלוונטיות למתן השירות.

  החוק מעניק לשר התחבורה סמכות להתערב, בנסיבות מסוימות, בביטול הסכם בין יבואן רכב למוסך השירות שלו ולחייב במקרים מסוימים את יבואן הרכב להתקשר עם יותר ממוסך אחד בנפה מסוימת, ובתנאי שאין בבעלותו יותר ממוסך אחד באותה נפה. בנוסף, יבואן הרכב הסדיר יחויב לספק לעוסקים בענף מידע טכני, ציוד ומכשור של יצרן הרכב לתחזוקת כלי הרכב בעלי הטכנולוגיות המתקדמות. משרד התחבורה יקבע תנאים ליבוא רק לגבי מוצרים בעלי השלכות בטיחותיות או שקיימים לגביהם תקנים בינלאומיים. יבוא שאר מוצרי התעבורה יתאפשר באופן חופשי. העוסקים ביבוא, יצור וסחר במוצרי תעבורה, יזכו להקלות משמעותיות בהליך קבלת הרישיון.

  ייבוא מקביל של חלקי חילוף- יאושר יבוא מקביל של חלפים מקוריים, באמצעות ספקי משנה ולא רק ישירות מיצרן הרכב או יצרן החלפים. בנוסף יגדל מגוון החלפים שייובאו עם תקינה אמריקאית. יבואני חלקי החילוף יחויבו לפרסם את מלאי חלקי החילוף ומחירם באתרי האינטרנט. הלקוח יהיה חשוף, בזמן אמת , למידע הקיים בענף חלקי החילוף ויוכל לבחור את החלף בו ירצה להשתמש לתיקון הרכב (חליפי ומקורי).כיום הלקוחות אינם מודעים למגוון חלקי החילוף הקיים והמוסך יכול להתקין כלחלק בהתאם לאינטרס שלו.

  מסחר בכלי רכב- החוק מסדיר גם את נושא סוחרי הרכב שלא הוסדר בעבר. עד כה בעלי תו סחר קיבלו הטבות מסוימות באמצעות הסדר וולונטרי. החוק החדש מסדיר את שני סוגי הסוחרים סוחר ברכב מיבואן , כאשר מדובר על רכב חדש לכל דבר שנקנה חדש מיבואן הרכב ונמכר ללקוח הסופי ללא רישום היד וכן סוחר ברכב הרשום בישראל.

  נושא השמאים מוסדר גם הוא בחוק הרישוי וקובע את התנאים והדרישות לעבודת השמאי וחיזוק מעמדו כגורם המאזן בין הלקוח, המוסך וחברת הביטוח. זאת באמצעות הוראות מקצועיות, איסור של בעלי הרישיונות להשפיע על השמאי בעבודתו ומתן כלים מקצועיים לביצוע עבודתו. החוק מעניק למשרד התחבורה כלי אכיפה ופיקוח רבים לצורך שמירה על ביצוע סעיפי החוק, הכוללים בין השאר סנקציות, קנסות ומאסר.

  החוק מסמיך את הרשות לקבוע תנאים ומגבלות שיחולו על בעל הרישיון ובכלל זה, סוגי השירותים שבעל הרישיון רשאי לתת, סוגי כלי הרכב שאותם מורשה בעל הרישיון לתת וכן תנאים ומגבלות שנועדו להבטיח את רמת השירות ושמירה על הבטיחות. החוק גם מאפשר למשרד התחבורה למנוע מתן רישיונות או לא לחדשם אם לא עמדו בתנאים שנקבעו, לרבות פגיעה בתחרותיות.

  בחוק שולבו הנושאים להגברת התחרותיות בענף הרכב, ונקיטת צעדים שנועדו להוזיל מחירים ולהעלות את רמת השירות לצרכנים. בנוסף, הסרת חסמי תחרות וכשלי שוק בענף הרכב ולשכלל את המידע העומד לרשות הגורמים השונים.

   

  עבור לתוכן העמוד