עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

איסור מינהלי על שימוש ברכב - הרחבת התוספת השביעית

8/09/2012
צילום: עמותת אור ירוק (הגדל)

על-פי סעיף 57א לפקודת התעבורה רשאית המשטרה לאסור שימוש ברכב למשך 30 יום ולהפנותו לחניון, במקרה של עבירה הנמנית על התוספת השביעית. עבירה מס' 17 בתוספת השביעית מציינת רשימת ליקויים ברכב. רשימת הליקויים תורחב החל מאוגוסט 2012.
 
עד כה כוללת רשימת הליקויים:

  • ברכב פרטי ומסחרי: גלגל הגה משוחרר ממוט ההגה עד כדי הפרעה לסיבוב ההגה, או גלגל הגה היוצא בקלות מהתושבת במוט ההגה, או גלגל הגה שבור לגמרי או עלול לפצוע את ידי הנהג.
  • ברכב מסחרי מעל 7,500 ק"ג: חסרים 50 אחוז ויותר מהאומים של גלגל.
  • ברכב שמותקנים בו בלמים המופעלים בלחץ אוויר: דליפות אוויר שנשמעות בתא הנהג או שגורמות לירידה נמשכת של מחוג המנומטר בעת לחיצה על דוושת הבלם.
  • ברכב מחובר: דליפות אוויר ממנגנון חיבור אוויר לגרורים שנשמעות בתא הנהג או שגורמות לירידה נמשכת של מחוג המנומטר בעת לחיצה על דוושת הבלם.

תוספת לרשימת הליקויים מאוגוסט 2012:

  • ברכב מחובר: סדק נראה לעין בתושבת מנגנון צימוד (החיבור) הגוררים.
  • ברכב מכל הסוגים: מושב הנהג אינו מחובר למקומו באופן שאינו יציב.
  • ברכב עם בלמים הידראוליים: דוושת הבלם יורדת לרצפת הרכב.
  • ברכב עם בלמי אוויר: תא בילום (בוסטר) באחד הגלגלים אינו פועל - מנותק או חסר.
  • ברכב N3 - רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג: חסר גלגל אחד או יותר באחד הסרנים.

המידע באדיבות אתר ב.ב.ד- בטיחות בדרכים, המרכז לנהיגה

 

 

 

עבור לתוכן העמוד