עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

תקנה ירוקה: גריטת המכוניות הישנות מתחדשת

26/09/2012
הגדל

לבקשת המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה ולאור הביקוש הרב לגריטה, אישרה ועדת הכספים סכום נוסף בסך 10 מיליון שקלים שיאפשרו לגרוט עוד כ- 3,300 מכוניות ישנות.

 

במסגרת התכנית לגריטת כלי רכב ישנים, בעלי כלי רכב פרטי שגילו 20 שנה ומעלה ולו רישיון רכב בתוקף, רשאים למסור את רכבם לגריטה ולמחזור תמורת פיצוי בסך 3,000 שקלים מהמדינה.

 

הרעיון מאחורי תוכנית הגריטה הוא להוריד מהכביש מכוניות ישנות ומזהמות ואף לא בטוחות. התכנית נועדה להוריד מהכביש מדי שנה אלפי כלי רכב ישנים ומזהמים באופן ניכר  בשל העובדה שהם אינם מצוידים בממיר קטליטי ובשל רמת הבטיחות הנמוכה שלהם. הנתונים מראים כי כלי הרכב הישנים פולטים פי 20 ומעלה יותר פחמן חד חמצני ופחמימנים לעומת כלי רכב חדישים. להערכת המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מגריטתם של 18,000 כלי רכב נרשמה ירידה שנתית בשיעור של 3 אחוזים בפליטות המזהמות, הינו בשיעור של  אלפי טונות של פחמן חד חמצני ופחמימנים ומזהמי אוויר נוספים. החיסכון למשק כתוצאה מהפחתת זיהום האוויר בלבד מסתכם בכ-30 מיליון שקל מדי שנה. בנוסף להפחתת זיהום האוויר בערים, הורדה מסודרת של כלי רכב אלו מהכביש מפחיתה את הנזק מתאונות דרכים, מקטינה את מספר גרוטאות הרכב המושלכות בערים ובצידי הדרכים ויש גם תועלת נוספת בהגדלת רמת המחזור של חומרים בעלי מחזור.

 

לפני כשנה פרסם המשרד להגנת הסביבה בדיקה של המשמעויות והתועלות מהרחבת התוכנית גם לכלי רכב פרטיים בשנתונים 92-94 (M1), לכלי רכב מסחריים (N1) ולכלי רכב דו גלגליים בעלי נפח מנוע של עד 125 סמ"ק. בבדיקה זו, נמצאה כדאיות כלכלית מובהקת למשק להרחבת תוכנית הגריטה. מסקנות והמלצות העבודה הוצגו למשרדי התחבורה והאוצר וכן הועברה מטעמם פנייה תקציבית  ל- 18 מיליון ₪ להרחבת התכנית בשנה הבאה.

 

עבור לתוכן העמוד