עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

חובת השתלמות מקצועית לנהג המוביל מטענים

28/06/2022
הגדל
בהתאם לתקנה 183 ג' בתקנות התעבורה, מי שמחזיק רישיון נהיגה לפי תקנה 182 או 183, מחויב בביצוע השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, כפי שאישרה רשות הרישוי, בהיקף של 8 שעות. 

מדובר בכ- 176,000 בעלי רישיונות נהיגה לרכב משא כאשר כ-80,000 מהנהגים מובילים מטען בפועל ומחויבים בקורס.  עד כה הוכשרו כ- 25,351 נהגים בלבד. כיוון שקצב פתיחת ההשתלמויות במכללות לא היה אחיד, ההערכה היא כי כמות המכללות בהן התבצעו ההשתלמויות עמד על כ- 35 מכללות. לאחרונה כ- 3,000 נהגים ביצעו השתלמות מדי חודש. כ- 55 אלף נהגים עתידים לבצע את ההשתלמות, כ- 70 מכללות העומדת לרשותם. הצפי שבעתיד ייפתחו עוד מספר קורסים ומכללות וזה בהתאם לכמות המדריכים שיעברו את ההכשרה.

משרד התחבורה פועל לקדם הכשרת מדריכים נוספים, ובכך להגדיל את מספר הקורסים המוצעים לציבור הנהגים הרלוונטי.

אכיפה- נהג המוביל מטען ללא ביצוע ההשתלמות, עובר עבירה פלילית, לצדה נקבע קנס בסך 750 ₪ וכן 6 נקודות חובה.

בהתייחס להערכות והנתונים הקיימים ובהנחה כי קצב ההשתלמות יישאר כפי שהיה עד כה, הצפי לסיום ההשתלמות של הנהגים שטרם ביצעו אותה הינו כ- 12 חודשים. לאור זאת, מוצע להאריך את התקופה הקבועה בתקנה 183ג' לתקנות התעבורה, בחצי שנה נוספת, עד ליום 1.1.2023.


עבור לתוכן העמוד