עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

תקנות התעבורה בעניין רשיון נהיגה זר

17/08/2013
הגדל

567. רישיון נהיגה זר- מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב ישראל ובידו רישיון נהיגה זר בר תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה: עומד בתנאי הגיל האמורים בתקנות והוא נוהג רכב כאמור בתקנות:
(א) שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה באופן מצטבר על שנה, אלא אם כן הוא יצא מישראל במשך תקופה זו ליותר משלושה חודשים, באופן מצטבר.
(ב) שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה באופן מצטבר על שלושה חודשים, אלא אם כן הוא יצא מחוץ לישראל בתקופה זו ליותר מ-30 יום באופן מצטבר.

567א. רישיון נהיגה לעולה ותושב חוזר
עולה חדש, אזרח ישראל או תושב ישראל הרשאי לשבת בישראל ישיבת קבע, אשר שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות לפני יום כניסתו האחרונה לישראל, רשאי לנהוג ברישיון נהיגה זר, ברכב המתאים לדרגת רישיונו, במשך תקופה של שנה מיום כניסתו לישראל ובלבד.

עבור לתוכן העמוד