עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

תקנות חדשות למשאיות ואוטובוסים

23/07/2015
הגדל

החל מנובמבר 2015, יחויבו משאיות ואוטובוסים חדשים המיובאים לארץ, להצטייד במערכת התראה לסטייה מנתיב. החל מ-1 בינואר 2016, יחויבו משאיות ואוטובוסים חדשים, שמשקלם הכולל עולה על 7.5 טון, להצטייד במגביל מהירות, כתנאי לעלייתם לכביש, זאת, בעקבות תקנות חדשות שנחתמו על ידי שר התחבורה, הבטיחות בדרכים והמודיעין, ישראל כץ.
מהירות-
על פי התקנות החדשות, מהירותם של משאיות ואוטובוסים חדשים, שמשקלם הכולל המותר עולה על 7.5 טון, תוגבל ל- 85 קמ"ש, במטרה

להגביר את בטיחותם של כלי רכב אלה בכבישים. כיום, כל אוטובוס, שמשקלו הכולל עולה על 10 טון, מחויב להיות מצויד במגביל מהירות, המונע ממנו לנסוע במהירות של יותר מ- 100 קמ"ש, ורכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 12 טון, מחויב במגביל מהירות, המונע ממנו לנסוע במהירות של יותר מ - 85 קמ"ש.

מראה בחזית האוטובוס-
 מ-1 בינואר 2016, יחויבו אוטובוסים בינעירוניים חדשים, להתקין מראה בטיחותית נוספת בחזית האוטובוס, זאת, בהתבסס על התקינה האירופאית המתקדמת. יצוין כי בחלק מהאוטובוסים הבינעירוניים, קיימת הגבלה בשדה הראייה של הנהג, העלולה לפגוע בבטיחות עוברי הדרך, בקרבת חזית האוטובוס. התקנת מראה נוספת בחזית האוטובוס, נועדה להגדיל את שדה הראייה של הנהג, מאחר וישנם אזורים מוסתרים, שאינם נצפים בראייה ישירה על ידי הנהג, העלולים לפגוע בבטיחות עוברי הדרך ובעיקר בילדים הנמצאים בקרבת חזית האוטובוס.

מערכת התראה לסטייה מנתיב-
החל מנובמבר 2015, יחויבו משאיות ואוטובוסים בינעירוניים חדשים, המיובאים לארץ, להצטייד במערכת התראה לסטייה מנתיב, זאת, כמתחייב מהתקינה האירופאית.

 

 

עבור לתוכן העמוד