עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

פסטיבל הזהב: הפסטיבל הארצי לאזרחים וותיקים

16/09/2019


מובהר בזאת כי אין בדיוור זה משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לשירותים ו/או מוצאים המוזכרים בו. האחריות עבור נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו מהמוצרים ו/או השירותים חלה באופן בלעדי על ספק המוצרים ו/או השירותים. ארגון מנהלי תחבורה ו/או מי מטעמה אינם נושאים, במישרין ו/או בעקיפין, באחריות כלשהי למוצרים ו/או לשירותים ו/או לכל נזק שנגרם בעטיים.

עבור לתוכן העמוד