עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

פעילות

מקצוענות היא היכולת לעשות את הדבר הנכון כבר בפעם הראשונה.

על מנת להרחיב את מעגלי הידע והמקצועיות של חברי א.מ.ת, הארגון פועל בכמה מישורים שונים:

 • מעורבות - הגדלת מעורבות חברי הארגון על ידי יצירת תאים, פורומים וועדות, ומתן במה להבעת דעות וניסיונם המקצועי.
   
 • איסוף מידע - איסוף נתוני אמינות, עלויות תחזוקה, הערכות כדאיות והשוואת ביצועים תחבורתיים בין כלי רכב.
   
 • הערכות מקצועיות - קביעת מדדי איכות ורמת שירות  לצורך הערכת רמת מקצועיות ספקי שרותים לציי רכב.
   
 • הפקת מדד מנהלי תחבורה ומומלצי הארגון ככלי ניהולי צרכני.
   
 • שיתופי פעולה - יזום פעילות בכל התחומים הנוגעים לקשרי שיתוף פעולה עם מוסדות, ארגונים, יבואנים ורשויות. טיפוח הקשר הרצוף עם גופים בעלי אינטרס ו/או מכנה משותף, כגון משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, יבואני רכב,  איגוד השמאים, איגוד המוסכים, מכון התקנים, הטכניון, איגוד לשכות המסחר ואיגוד התעשיינים.
   
 • הדרכה והעשרה – העמקה, הרחבה ועדכון הידע של חברי הארגון בכל הנוגע להתפתחויות טכנולוגיות במערכות רכב, תקינה, חקיקה ובטיחות בארץ ובעולם. קיום ימי עיון וסמינרים, מפגשים עם נותני שירות בתחום הרכב, סיורים בחברות וארגונים מקבילים, סימפוזיונים עם גופים ואנשי מחקר.
   
 • פרסום והפצה של הידע – עדכונים שוטפים של הידע הנצבר בארגון או אצל חבריו. יזום פניות למנהלי חברות לעידוד ניהול מקצועי של התחבורה בארגונם. פרסום כתבות ותגובות לעיתונות בנושא הרכב. ביצוע סקרים רלבנטיים לנושא התחבורה ושירותים למנהלי תחבורה.
   
 • הצפת נושאים לסדר היום – השתתפות בוועדות הכלכלה של הכנסת בנושאי תחבורה. העלאת הצעות לסדר יום בנושאים שונים למחוקק ולרגולטור. הובלת עדכוני חקיקה עם גופים ציבוריים נוספים. הובלת מיזמים שונים עם שותפים לרעיון ולדרך.
   
 • לימוד ובחינה – ניתוח והפקת לקחים ומשמעויות משינויי חוק ותקנות בתחום התחבורה בארץ ובחו"ל. בחינה ולימוד של הצעות ייעול של מנהלי תחבורה.
   
 • הכרת מוסדות נלווים – סיורים בין מפעלים וארגונים העוסקים בתחום התחבורה והנלווים לו. עבודה צמודה עם גופי מחקר ותקינה בארץ לשיפור קשרי העבודה השוטפים.
   
 • בנייה של קריטריונים לתחומי עניין – הצעת קריטריונים לנושאי תקינה בתחומים מגוונים כגון איכות הסביבה ודרכי ההתמודדות עם זיהום אוויר, הכשרה מקצועית לעוסקים בענף תיקוני רכב ועוד.
   
 • סקר ומחקר – סיוע והשתתפות במחקרים הקשורים לרכב ובטיחות דוגמת: איכות וטיב חלקי חילוף לרכב ואיכות התיקון ,איכות השירות ומעורבות של נהגי רכב חברה בתאונות דרכים תוך ניתוח התוצאות לצורך הקטנת מעורבות נוהגי החברה בתאונות הדרכים.


 

עבור לתוכן העמוד